Za stroko

Izobraževanja

Programi izobraževanj in gradiva s predavanj in zbornikov so dostopna na spodnjih povezavah.
 

10. Zorin dan bo v torek, 17. novembra 2020 na Brdu pri Kranju.

 

9. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2019

12. novembra 2019 je bil v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 9. izobraževalni dan programa ZORA. Srečanje sta organizirala Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje.

 

4. regionalni sestanek o preventivi raka materničnega vratu

13. novembra 2019 je v Kongresnem centru na Brdo pri Kranju v organizaciji Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (ZGO–SZD), DP ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana, Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije (ZGPS) potekal 4. regionalni sestanek o preventivi raka materničnega vratu.

 

Obnovitveni kolposkopski tečaj (odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo)

13. novembra 2019 je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekal Obnovitveni kolposkopski tečaj z mednarodno udeležbo, odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo (EFC). Tečaj so organizirali Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (ZGO–SZD), DP ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana, Klinični oddelek za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana in Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor.

 

Diagnostika predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu v vzorcih tekočinske citologije

17. septembra 2019 je v organizaciji DP ZORA na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani potekala delavnica »Diagnostika predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu v vzorcih tekočinske citologije«. Namen delavnice je bil spoznati diagnostična merila za oceno patoloških sprememb materničnega vratu v vzorcih tekočinske citologije.

 

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA – reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani je 17. junija 2019 potekala delavnica »Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA – reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije«. Namen je bil zaposlenim v ginekoloških ambulantah in tistim, ki skrbijo za njihovo informacijsko podporo, predstaviti nove informacijske rešitve programa ZORA in obenem preveriti nekatere še odprte zadeve.

 

Citopatološka delavnica – nadaljevanje: Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV

25. marca 2019 je v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete potekalo nadaljevanje ctiopatološke delavnice »Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV,« namenjeno vsem citopatologom in presejalcem.

 

8. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2018

21. novembra 2018 je bil v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 8. izobraževalni dan programa ZORA. Srečanje sta organizirala Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje.

 

4. Šola o ginekološkem raku: Rak materničnega vratu

12. oktobra 2018 je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v organizaciji Združenja za radioterapijo in onkologijo SZD, Sekcije internistične onkologije SZD, Združenja za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD, Onkološkega inštituta Ljubljana in Državnega programa ZORA potekala 4. Šola o ginekološkem raku, tokrat na temo raka materničnega vratu.

 

Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018

Na Ginekološki kliniki v Ljubljani je 25. maja 2018 potekal Obnovitveni kolposkopski tečaj z mednarodno udeležbo, odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo (EFC). Tečaj so organizirali Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD, Klinični oddelek za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Državni program ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana.

 

Citopatološka delavnica: Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV

14. maja 2018 je v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete potekala ctiopatološka delavnica »Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV,« namenjena vsem citopatologom in presejalcem.

 

Pilotna shema zagotavljanja kakovosti na področju cervikalne patologije (SZKP)

Z namenom standardizacije diagnostike na področju cervikalne patologije v Sloveniji smo v državnem programu ZORA pripravili pilotno shemo zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP), s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je skladnost med patologi pri postavljanju histopatoloških diagnoz na tem področju. Shema je sestavljena iz dveh delov: ocenjevanja tkivnih preparatov prek spletne aplikacije in zaključne delavnice.

 

Delavnice diagnostične citologije in patologije materničnega vratu – 2. del

22. maja je na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani potekal 2. del Delavnic diagnostične citologije in patologije materničnega vratu. Udeleženci so nadaljevali z obravnavo težavnih primerov, ki so jih identificirali na prvem delu delavnic pred enim letom. Delavnic se je udeležilo okoli 50 citopatologov, patologov in presejalcev. Vodila jih vodila dr. Jasenka Matisic, strokovnjakinja iz Agencije za rak Britanske Kolumbije (British Columbia Cancer Agency, BCCA), iz Vancouvra v Kanadi.

 

7. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2017

17. maja 2017 je v Kongresnem centru Brdo potekal 7. izobraževalni dan programa ZORA. Srečanje sta organizirala Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje.
 

Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016

Na Medicinski fakulteti UM v Mariboru je 9. septembra 2016 potekal Obnovitveni kolposkopski tečaj z mednarodno udeležbo, odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo (EFC). Tečaj so organizirali Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD, Klinični oddelek za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Državni program ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana. V okviru letošnjega tečaja so organizatorji prvič pripravili tudi kolposkopski e-tečaj.
 

Delavnica Sodobne rešitve v presejanju za RMV

31. 8. in 1. 9. 2016 bo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani potekala delavnica Sodobne rešitve v presejanju za RMV. V naslednjih nekaj letih se bomo v programu ZORA odločali o pomembnih spremembah presejalne sheme, kar nam nalagajo dopolnitve Evropskih smernic iz leta 2015. To bo povezano s spremembami v organizaciji dela izvajalcev in s spremenjenimi stroški programa. Vzrok za spremembe so nova spoznanja in razvoj tehnologije na področju okužb s HPV, pa tudi z vstop cepljenih generacij deklic v presejalni program. 

Delavnice diagnostične citologije in patologije materničnega vratu / Diagnostic cytology and pathology of uterine cervix workshops

Dne 20. in 21. maja 2016 so v okviru programa ZORA na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani potekale intenzivne interaktivne Delavnice diagnostične citologije in patologije materničnega vratu / Diagnostic cytology and pathology of uterine cervix workshops, ki se jih je udeležilo okoli 80 citopatologov, patologov in presejalcev iz vseh slovenskih odelekov za citologijo in patologijo, ki sodelujejo v programu ZORA. Vodili so jih priznani strokovnjaki iz Agencije za rak Britanske Kolumbije (British Columbia Cancer Agency, BCCA), iz Vancouvra v Kanadi: dr. Malcolm Hayes, dr. Jasenka Matisic in ga. Brenda Smith.

6. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2015

6. novembra 2015 je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekal 6. izobraževalni dan programa ZORA. Srečanje sta organizirala Onkološki inštitut Ljubljana (nosilec DP ZORA) in Ministrstvo za zdravje RS.
 

Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015

V prostorih Domus Medica v Ljubljani je 4. septembra 2015 potekal Obnovitveni kolposkopski tečaj, ki je od letošnjega leta odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo (European Federation for Colposocpy, EFC). Tečaj je organiziralo Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Onkološkim inštitutom Ljubljana - DP ZORA. Zbornik prispevkov je dosegljiv na povezavi.
 

8. evropski tečaj iz citopatologije in Evropski certifikat iz presejanja v cervikalni citopatologiji QUATEa

Od 4. do 8. maja 2015 bo na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani potekal 8. evropski tečaj iz citopatologije - »8th Annual Tutorial of cytology«. Ob koncu tečaja bo mogoča tudi udeležba na izpitu QUATE za pridobitev Evropskega certifikata iz presejanja v cervikalni citologiji. Organizatorja sta Sekcija za citopatologijo – SZD in European Federation of Cytology Societies (EFCS). Predavalo bo večje število slovenskih in tujih mednarodno priznanih strokovnjakov s področja ginekološke citopatologije.

5. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo - ZORA 2014

5. izobraževalni dan programa Zora je potekal v sredo, 15. oktobra 2014 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Srečanje so organizirali Onkološki inštitut Ljubljana (nosilec DP ZORA), Ministrstvo za zdravje RS in Zveza slovenskih društev za boj proti raku.

Obnovitveni kolposkopski tečaj s poudarkom na praktičnih veščinah 2014

21. marca 2014 je na Ginekološki kliniki v Ljubljani potekal Obnovitveni kolposkopski tečaj s poudarkom na praktičnih veščinah, ki ga je organiziralo Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Onkološkim inštitutom Ljubljana - DP ZORA. Zbornik prispevkov je dosegljiv na zgornji povezavi.

4. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo - ZORA 2013

4. izobraževalni dan programa ZORA je potekal 26. aprila 2013 na Brdu pri Kranju. Organizatorja: Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS. Vabljeni vsi sodelavci programa Zora!

Med drugim so bile obravnavane naslednje zanimive teme:

  • delovanje angleškega presejalnega programa za raka materničnega vratu: uspehi, organizacija, zagotavljanje in nadzor kakovosti. Veseli smo, da bo z nami direktorica angleških presejalnih programov in avtorica številnih strokovnih člankov, Julietta Patnick;
  • rezultati in kakovost slovenskega programa na področju, citologije, testa HPV, kolposkopije in histologije;
  • neujemanje izvidov pri ženski – kako ukrepati (prikaz primerov, dopolnjen z izsledki iz strokovne literature);
  • komunikacija med zdravstvenim osebjem in ženskami – kaj lahko dosežemo z dobro komunikacijo in kje so njene omejitve.

Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013

29. in 30. marca 2013 je na Ginekološki kliniki v Ljubljani potekal obnovitveni kolposkopski tečaj, ki ga je organiziralo Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in DP ZORA. Zbornik prispevkov je dosegljiv na zgornji povezavi.

3. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo - ZORA 2012

3. izobraževalni dan programa ZORA je potekal 20. aprila 2012 na Brdu pri Kranju. Organizatorja: Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS.

Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012

23.-24. marca 2012 je na Ginekološki kliniki v Ljubljani potekal obnovitveni kolposkopski tečaj, ki ga je organiziralo Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in DP ZORA. 

2. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo - ZORA 2011

2. izobraževalni dan programa ZORA je potekal 8. aprila 2011 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Organizatorja: Onkološki inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS. 

1. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo - ZORA 2010

Izobraževalni dnevi programa ZORA potekajo enkrat letno in so namenjeni vsem, ki sodelujemo v programu ZORA, tako ginekologom kot medicinskim sestram, citologom in presejalcem ter patologom in epidemiologom. Organizator je nosilec programa ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana. Prvo tovrstno srečanje je potekalo 9. aprila 2010 v Ljubljani.

Citološka delavnica ob uvedbi nove napotnice, ki bo usklajena s klasifikacijo po Bethesdi

Citološka delavnica je potekala 19. in 20. novembra 2010 v Ljubljani. Organizatorji: Sekcija za citopatologijo (Slovensko zdravniško društvo), DP ZORA (Onkološki inštitut Ljubljana), Inštitut za patologijo (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava