Za stroko

Izobraževanja

12. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2022

17. november 2022, virtualni kongres

Organizatorji: DP ZORA – Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS

Kotizacija: brez kotizacije

Kreditne točke za zdravnike in medicinske sestre: da

Datum ponovitve izobraževanja (v posnetku): 2. december 2022

 

VABILO

PROGRAM

ZBORNIK PREDAVANJ

OCENA IZOBRAŽEVANJA

 

Organizatorji: DP ZORA ‒ Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS

Znanstveni odbor: Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Veronika Kloboves Prevodnik, Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Urška Gašper Oblak, Maja Primic Žakelj

Organizacijski odbor: Mojca Florjančič, Tine Jerman, Blaž Podobnik, Tina Šercer, Marija Sabrina Kvartuh, Matej Ribič, Igor Josipović, Urška Ivanuš, Elizabeta Radelj Pepevnik, Tanja Mate, Mojca Gobec, Irma Sterle Glaner

 

Tudi letos smo pripravili aktualen in zanimiv program, ki je bil razdeljen v tri vsebinske sklope:

  • V prvem sklopu predavanj smo predstavili delovanje in rezultate programa ZORA v preteklem letu in načrte za prihodnost. Med drugim smo predstavili prenovljena letna poročila, ki jih boste letos prejeli po Zorinem dnevu. V zaključku tega sklopa je priznani mednarodni strokovnjak Marc Arbyn predstavil trenutno stanje na področju presejalnih politik za raka materničnega vratu v Evropi.
  • Drugi sklop je bil namenjen pregledu novosti v mednarodnih priporočilih na področju presejanja za raka materničnega vratu, podrobnejšemu vpogledu v algoritme presejalnih programov v nekaterih državah, ki so presejanje s HPV že vpeljale in so se iz tega tudi že nekaj naučile, pregledu novih dognanj na področju odločanja o zdravljenju predrakavih sprememb materničnega vratu ter pristopih za spremljanje žensk po zdravljenju predrakavih sprememb materničnega vratu. Sklop smo zaključili s pregledom podatkov o prevalenci HPV pri ženskah in moških ter predstavitvijo rezultatov simulacije 968 strategij presejanja z nizozemskim matematičnim modelom MISCAN za preverjanje stroškovne učinkovitosti, ki so ga predstavili nizozemski strokovnjaki, s katerimi smo skupaj razvili slovenske modele za vse tri presejalne programe in izvedli simulacijo.
  • V tretjem sklopu je bil poudarek na eliminaciji raka materničnega vratu, s pregledom rezultatov in novosti na področju cepljenja proti HPV ter predstavitvijo projekta za povečanje pregledanosti žensk v programu ZORA v občini Osilnica, z aktivacijo lokalne skupnosti. V zaključku je svoj pogled na etične dileme v presejanju za raka materničnega vratu podal predsednik Etične komisije RS doc. dr. Božidar Voljč. 12. Zorin dan smo zaključili s predstavitvijo, kako v programu ZORA skrbimo za varovanje osebnih podatkov skladno z zakonodajo in z željo po čim večji uporabi podatkov za namen izboljšanja programa ZORA in raziskovanja.

Sodelovalo je 16 predavateljev, ki so predstavili tudi številne druge zanimive teme razvidne iz programa. Skupno število udeležencev pa je bilo večje od 600.

 

Uvodni govorci: v.d. generalnega direktorja OIL mag. Andraž Jakelj, strokovna direktorica OIL izr. prof. dr. Irena Oblak, državna sekretarka MZ Azra Herceg, predstavnica ZZZS dr. Karmen Janša, v.d. direktorica direktorata za digitalizacijo zdravstva MZ dr. Alenka Kolar, vodja urada SZO v Sloveniji dr. Aiga Rurane, vodja programa ZORA doc. dr. Urška Ivanuš

 

Prispevek: Poročilo o rezultatih programa ZORA v letu 2021/22, Urška Ivanuš (Vodja DP ZORA, OIL)

 

Prispevek: Poročilo o opravljenem delu v letu 2021 in načrti programa ZORA, Urška Ivanuš (Vodja DP ZORA, OIL)

 

Prispevek: Prenovljena letna poročila za izvajalce programa ZORA, Tine Jerman (DP ZORA, OIL)

 

Prispevek: Cervical cancer screening using HPV testing in Europe in 2022, Marc Arbyn (Sciensano, Belgija)

 

Prispevek: Pregled novosti v mednarodnih priporočilih na področju presejanja za RMV, Ana Pflaum (UKC LJ, GK)

 

Prispevek: Presejalne politike in prvi rezultati v državah, ki so presejanje s HPV že vpeljale, Mateja Lasič (UKC LJ, GK)

 

Prispevek: Triaža na kolposkopiji: odločanje o zdravljenju sprememb materničnega vratu glede na tveganje za PIL-VS+, Maja Pakiž (UKC MB)

 

Prispevek: Spremljanje žensk po ekscizijskem zdravljenju displastičnih sprememb materničnega vratu: pregled literature, Luka Roškar (SB Murska Sobota)

 

Prispevek: Prevalenca okužb s HPV pri ženskah in moških, Veronika Učakar (NIJZ LJ)

 

Prispevek: The optimal HPV screening protocol: simulation results from the Slovenian MISCAN model, Erik Jansen (ERASMUS MC, Nizozemska)

 

Prispevek: Minutka za projekt PERCH, Elizabeta Radelj Pepevnik (DP ZORA, OIL)

 

Prispevek: Cepljenje proti HPV v Sloveniji: rezultati v šolskem letu 2021/22 in novosti, Nadja Šinkovec Zorko (NIJZ LJ)

 

Prispevek: Neenakosti v udeležbi žensk v programu ZORA, Mojca Florjančič (DP ZORA, OIL)

 

Prispevek: V Osilnici obišči program ZORA, da boš svojemu zdravju podpora!, Alenka Kovač (županja občine Osilnica)

 

Prispevek: V Osilnici obišči program ZORA, da boš svojemu zdravju podpora!, Danica Štimac (ZD Kočevje)

 

Prispevek: Etične dileme v presejanju za RMV, Božidar Voljč (Inštitut Emonicum, SAZU)

 

Prispevek: Varovanje osebnih podatkov v Registru ZORA, Tina Šercer (DP ZORA, OIL)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava