Za stroko

Izobraževanja

12. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo – ZORA 2022

17. november 2022, virtualni kongres

Organizatorji: DP ZORA – Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS

Kotizacija: brez kotizacije

Kreditne točke za zdravnike in medicinske sestre: da

 

PRIJAVE (so zaprte)

VABILO

PROGRAM

ZBORNIK PREDAVANJ

OCENA IZOBRAŽEVANJA

 

Organizatorji: DP ZORA ‒ Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS

Znanstveni odbor: Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Veronika Kloboves Prevodnik, Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Urška Gašper Oblak, Maja Primic Žakelj

Organizacijski odbor: Mojca Florjančič, Tine Jerman, Blaž Podobnik, Tina Šercer, Marija Sabrina Kvartuh, Igor Josipović, Matej Ribič, Urška Ivanuš, Elizabeta Radelj Pepevnik, Tanja Mate, Mojca Gobec, Irma Sterle Glaner

 

Tudi letos smo pripravili aktualen in zanimiv program, ki je razdeljen v tri vsebinske sklope:

•    V prvem sklopu predavanj bomo predstavili delovanje in rezultate programa ZORA v preteklem letu in načrte za prihodnost. Med drugim bomo predstavili prenovljena letna poročila, ki jih boste letos prejeli po Zorinem dnevu. V zaključku tega sklopa bo priznani mednarodni strokovnjak Marc Arbyn predstavil trenutno stanje na področju presejalnih politik za raka materničnega vratu v Evropi.
•    Drugi sklop bo namenjen pregledu novosti v mednarodnih priporočilih na področju presejanja za raka materničnega vratu, podrobnejšemu vpogledu v algoritme presejalnih programov v nekaterih državah, ki so presejanje s HPV že vpeljale in so se iz tega tudi že nekaj naučile, pregledu novih dognanj na področju odločanja o zdravljenju predrakavih sprememb materničnega vratu ter pristopih za spremljanje žensk po zdravljenju predrakavih sprememb materničnega vratu. Sklop bomo zaključili s pregledom podatkov o prevalenci HPV pri ženskah in moških ter predstavitvijo rezultatov simulacije 968 strategij presejanja z nizozemskim matematičnim modelom MISCAN za preverjanje stroškovne učinkovitosti, ki ga bodo predstavili nizozemski strokovnjaki, s katerimi smo skupaj razvili slovenske modele za vse tri presejalne programe in izvedli simulacijo.
•    V tretjem sklopu bo poudarek na eliminaciji raka materničnega vratu, s pregledom rezultatov in novosti na področju cepljenja proti HPV ter predstavitvijo projekta za povečanje pregledanosti žensk v programu ZORA v občini Osilnica, z aktivacijo lokalne skupnosti. V zaključku bo svoj pogled na etične dileme v presejanju za raka materničnega vratu podal predsednik Etične komisije RS doc. dr. Božidar Voljč. 12. Zorin dan bomo zaključili s predstavitvijo, kako v programu ZORA skrbimo za varovanje osebnih podatkov skladno z zakonodajo in z željo po čim večji uporabi podatkov za namen izboljšanja programa ZORA in raziskovanja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava