Program Zora

Zgodovinski mejniki

Sredi petdesetih let je Slovenija vsem ženskam omogočila redne preventivne ginekološke preglede s pregledom celic v brisu materničnega vratu (test PAP). Učinkovitost preventivnih pregledov se je pokazala z zmanjševanjem zbolevnosti in umrljivosti za RMV.

Iz Registra raka RS je razvidno:

 • manjšanje letne incidence od leta 1962 (34/100.000 žensk) do leta 1979, ko je bila najmanjša doslej (14/100.000 žensk);
 • minimalna nihanja letne incidence v obdobju 1979–1994;
 • večanje incidence od leta 1994, vrh leta 1997 (23,1/100.000, 241 novih primerov); incidenca se je večala predvsem med ženskami, mlajšimi od 54 let.


Mejniki presejanja raka materničnega vratu:

 • Leta 1991 so izšle prve Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti v presejanju za RMV.
 • Leta 1996 je Zdravstveni svet RS odobril predlog programa ZORA, Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je ugotovila, da je etično neoporečen.
 • Leta 1998 se je register ZORA povezal s Centralnim registrom prebivalstva (CRP) ter laboratoriji.
 • Leta 1998 se je s pilotnim projektom v ljubljanski regiji in leta 2001 v obalni regiji začelo prvo organizirano presejanje v Sloveniji.
 • Leta 2000 so bile objavljene prve smernice za odkrivanje, zdravljenje in nadzor bolnic s predrakavimi spremembami materničnega vratu.
 • Leta 2002 so bila objavljena navodila za poenotenje izvidov brisov materničnega vratu in informacijskega sistema ginekološke citopatologije.
 • Leta 2003 je bil vzpostavljen vseslovenski organizirani presejalni program ZORA.
 • Leta 2006 je program dosegel 70-odstotno pregledanost žensk.
 • Leta 2006 je bila spremenjena terminologija citoloških sprememb.
 • Leta 2008 je izšla druga, prenovljena izdaja Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti v presejanju za RMV.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava