Publikacije

Kazalniki

Pregledanost v programu ZORA

POJASNILO: V zadnjem 3-letnem obdobju smo opazili zmanjšanje pregledanosti, kar je posledica pandemije COVID-19. Pregledanost namreč računamo na 30. 6. vsakega leta, v letu 2020 je bilo to manj kot dva meseca po ustavitvi preventive na državni ravni med 11. 3 in 8. 5. 2020. Takrat se presejalni pregledi v Programu ZORA niso izvajali, zato smo opazili pričakovano zmanjšanje pregledanost, ki je na ravni celotne države znašala 69,6 %. To pomeni, da smo prvič po 15 letih zabeležili pregledanost, ki je manjša od ciljne vrednosti 70 %. Vendar pa smo že takoj po ponovnem zagonu presejanja opazili večji obseg dela v primerjavi s prejšnjimi leti (za več kot 20 %). Tako smo že na dan 30. 9. 2020 izračunali, da se je pregledanost povečala na 70,6 %. Vsi spodaj objavljeni podatki so, enako kot v prejšnjih letih in tako za leto 2020, kot tudi za ostala leta, izračunani na dan 30. 6. posameznega leta.

POVZETEK REZULTATOV: V zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2017−30. 6. 2020) se je zaradi pandemije COVID-19 pregledanost ciljne populacije DP ZORA zmanjšala pod 70 %. Razlike v pregledanosti so glede na starost in lokacijo stalnega bivališča žensk. Pregledanost je premajhna pri starejših ženskah (50−64 let), najmanjša je na severovzhodu države. Pregledanost je kljub pandemiji ostala nad 70 % v koroški, goriški, savinjski in zasavski statistični regiji.

 

Na tej spletni podstrani prikazujemo rezultate 3-letne pregledanosti ciljne populacije DP ZORA (pregledanost). Pregledanost ciljne populacije nam pove kolikšen odstotek žensk starih 20−64 let je imel v opazovanem 3-letnem obdobju vsaj en izvid brisa materničnega vratu (BMV). V števec so vštete ženske z izvidom BMV v opazovani triletnem obdobju, v imenovalec pa vse enako stare ženske s stalnim bivališčem v isti teritorialni enoti, v istem časovnem obdobju. Vir podatkov za števec je centralni presejalni register ZORA (Onkološki inštitut Ljubljana), vir podatkov za imenovalec je Statistični urad republike Slovenije (SURS). Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je 70 %, kar pomeni, da želimo, da vsaj 70 % žensk v opazovanem 3-letnem obdobju opravi presejalni pregled za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri svojem izbranem ginekologu. 

Rezultate prikazujemo po 5-letnih starostnih skupinah žensk in po teritorialnih enotah (zdravstvene regije, statistične regije, upravne enote, občine). Podrobnejši podatki so dostopni v Excelovih tabelah, ki jih lahko prenesete s klikom na povezave na dnu strani. Rezultati so prikazani za drseča 3-letna (prekrivajoča se) obdobja: 1. 7. 2007−30. 6. 2010, 1. 7. 2008−30. 6. 2011, 1. 7. 2009−30. 6. 2012, 1. 7. 2010−30. 6. 2013, 1. 7. 2011−30. 6. 2014, 1. 7. 2012−30. 6. 2015, 1. 7. 2013−30. 6. 2016, 1. 7. 2014−30. 6. 2017, 1. 7. 2015−30. 6. 2018, 1. 7. 2016−30. 6. 2019, 1. 7. 2017−30. 6. 2020.

 

Pregledanost po starostnih skupinah žensk

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po starostnih skupinah:

 • Pregledanost ciljne populacije DP ZORA se je v zadnjem 3-letnem obdobju zmanjšala na 69,6 %, sicer pa v vseh ostalih opazovanih 3-letnih obdobjih presega 70 % (črna, prekinjena črta na sliki).
 • Pregledanost je največja pri mlajših ženskah. Pri ženskah med 20 in 24 letom je 81,1 %, vendar se je v zadnjih obdobjih zmanjšala.
 • Pregledanost je premajhna pri ženskah starih 50−64 let. V zadnjih obdobjih pred pandemijo COVID-19 se je v teh starostnih skupinah pregledanost sicer povečevala. 

POZIV ŽENSKAM MED 50 IN 64 LETOM STAROSTI: v zadnjih letih se rak materničnega vratu najpogosteje pojavlja pri ženskah po 50. letu, ki se ne udeležujejo redno presejalnih pregledov ZORA. Zato pozivamo ženske, da tudi po koncu rodne dobe hodite na redne presejalne preglede vsake tri leta k vašemu izbranemu ginekologu. Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom materničnega vratu zelo majhna in lahko s pregledi prenehate.

 

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po teritorialnih enotah v zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2017–30. 6. 2020):

ZDRAVSTVENE REGIJE (ZR):
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost (70 %) v treh od devetih ZR – v ZR Ravne (76,0 %), Nova Gorica (75,7 %) in Celje (72,4 %).
 • Pregledanost je najmanjša v ZR Murska Sobota (65,1 %) in Koper (66,8 %).
STATISTIČNE REGIJE (SR):
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v štirih od dvanajstih SR. Največja je v koroški (76,0 %) in goriški (75,0 %) SR.
 • Pregledanost je najmanjša v pomurski (65,1 %) in obalno-kraški (66,7 %) SR.
UPRAVNE ENOTE (UE): 
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v 30 od skupno 58 UE. Največja je v UE Hrastnik (81,0 %).
 • Pregledanost je premajhna v 28 UE. Najmanjša je v UE Piran (60,0 %) in Lendava (61,7 %).
OBČINE:
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v 114 od 212 občin. Največja je v občinah Hrastnik (81,0 %), Vuzenica (80,5 %), Vransko (80,5 %), Laško (80,3 %), Radlje ob Dravi (80,1 %) in Muta (80,0 %).
 • Pregledanost je premajhna v 98 občinah. Najmanjša je v občinah Oslilnica (45,0 %), Hodoš (45,8 %), Kostel (50,6 %) in Kuzma(53,6 %), Rogašovci (56,7 %), Dobrovnik (58,3 %), Gornji Petrovci (58,5 %) in Grad (59,4 %).

 

Prenos podrobnejših podatkov

S klikom na spodnje povezave lahko prenesete podatke o pregledanosti v Excel formatu po teritorialnih enotah:

 Celotna Slovenija

 Zdravstvene regije

 Statistične regije

 Upravne enote

 Občine

Podatki o pregledanosti po 5-letnih starostnih skupinah so dostopni na spodnji povezavi:

 Pregledanost po 5-letnih starostnih skupinah

 

Jerman T, Ivanuš U, Florjančič M. ZORA Programme Monitoring and Evaluation. ZORA: Slovenian National Cervical Cancer Screening Programme and Registry. 2021. https://zora.onko-i.si/en/monitoring-and-evaluation/.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava