Publikacije

Kazalniki

Pregledanost v programu ZORA

POVZETEK REZULTATOV: V zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2020−30. 6. 2023) je pregledanost ciljne populacije ZORA ponovno presegla 70 %, na državni ravni je bila 74,4 %, kar je največja vrednost od vzpostavitve programa. Razlike v pregledanosti so glede na starost in lokacijo stalnega bivališča žensk. Pregledanost je premajhna pri starejših ženskah (55−64 let), najmanjša je na severovzhodu države.

 

Na tej spletni podstrani prikazujemo rezultate 3-letne pregledanosti ciljne populacije DP ZORA (pregledanost). Pregledanost ciljne populacije nam pove, kolikšen odstotek žensk starih 20−64 let je v opazovanem 3-letnem obdobju imelo vsaj en izvid brisa materničnega vratu (BMV). V števec so vštete ženske z izvidom BMV v opazovanem 3-letnem obdobju, v imenovalec pa vse enako stare ženske s stalnim bivališčem v isti teritorialni enoti, v istem časovnem obdobju. Vir podatkov za števec je centralni presejalni register ZORA (Onkološki inštitut Ljubljana), vir podatkov za imenovalec je Statistični urad republike Slovenije (SURS). Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je 70 %, kar pomeni, da želimo, da vsaj 70 % žensk v opazovanem 3-letnem obdobju opravi presejalni pregled za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri svojem izbranem ginekologu. 

Rezultate prikazujemo po 5-letnih starostnih skupinah žensk in po teritorialnih enotah (zdravstvene regije, statistične regije, upravne enote, občine). Podrobnejši podatki so dostopni v Excelovih tabelah, ki jih lahko prenesete s klikom na povezave na dnu strani. Rezultati so prikazani za drseča 3-letna (prekrivajoča se) obdobja: 1. 7. 2007−30. 6. 2010, 1. 7. 2008−30. 6. 2011, 1. 7. 2009−30. 6. 2012, 1. 7. 2010−30. 6. 2013, 1. 7. 2011−30. 6. 2014, 1. 7. 2012−30. 6. 2015, 1. 7. 2013−30. 6. 2016, 1. 7. 2014−30. 6. 2017, 1. 7. 2015−30. 6. 2018, 1. 7. 2016−30. 6. 2019, 1. 7. 2017−30. 6. 2020, 1. 7. 2018−30. 6. 2021, 1. 7. 2019−30. 6. 2022, 1. 7. 2020−30. 6. 2023.

POJASNILO: V 3-letnem obdobju 2017–2020 smo opazili zmanjšanje pregledanosti, kar je bila posledica pandemije COVID-19. Pregledanost namreč računamo na 30. 6. vsakega leta, v letu 2020 je bilo to manj kot dva meseca po ustavitvi preventive na državni ravni med 11. 3 in 8. 5. 2020. Takrat se presejalni pregledi v Programu ZORA niso izvajali, zato smo opazili pričakovano zmanjšanje pregledanosti, ki je na ravni celotne države znašala 69,6 %. To pomeni, da smo prvič po 15 letih zabeležili pregledanost, ki je bila manjša od ciljne vrednosti 70 %. Vendar pa smo že takoj po ponovnem zagonu presejanja opazili večji obseg dela v primerjavi s prejšnjimi leti (za več kot 20 %). Tako smo že na dan 30. 9. 2020 izračunali, da se je pregledanost povečala na 70,6 %. Veseli nas, da se je trend večanja pregledanosti kljub pandemiji nadaljeval, v naslednjem 3-letnem obdobju 2018–2021 smo tako zabeležili 3-letno pregledanost 71,8 %, kar je že primerljivo s pred-pandemsko ravnjo.

 

Pregledanost po starostnih skupinah žensk

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po starostnih skupinah:

 • Pregledanost ciljne populacije DP ZORA v vseh 3-letnih obdobjih presega cilno vrednost 70 % (črna, prekinjena črta na sliki) – izjema je 3-letno obdobje 2017–2020, ko je bilo presejanje z vladnim odlokom za 8 tednov sistematično ustavljeno.
 • Pregledanost je največja pri mlajših ženskah. Pri ženskah med 20 in 24 letom je 81,6 %, vendar se je v zadnjih obdobjih zmanjšala.
 • V zadnjem obdobju je pregledanost prvič presegla ciljno vrednost tudi v starostni skupini 50–54 let (72,4 %).
 • Kljub trendu večanja pregledanosti, je ta še vedno premajhna pri ženskah starih 55−64 let.  

POZIV ŽENSKAM MED 50 IN 64 LETOM STAROSTI: v zadnjih letih se rak materničnega vratu najpogosteje pojavlja pri ženskah po 50. letu, ki se ne udeležujejo redno presejalnih pregledov ZORA. Zato pozivamo ženske, da tudi po koncu rodne dobe hodite na redne presejalne preglede vsake tri leta k vašemu izbranemu ginekologu. Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom materničnega vratu zelo majhna in lahko s pregledi prenehate.

 

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po teritorialnih enotah v zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2020–30. 6. 2023):

ZDRAVSTVENE REGIJE (ZR):
 • Pregledanost prvič od vzpostavitve programa presega ciljno vrednost (70 %) v vseh devetih ZR. Največja je v ZR Nova Gorica (83,7 %) in Ravne (81,4 %).
 • Najmanjša je v ZR Koper (70,8 %), Murska Sobota (71,1 %) in Kranj (71,4 %).
STATISTIČNE REGIJE (SR):
 • Pregledanost prvič od vzpostavitve programa presega ciljno vrednost v vseh dvanajstih SR. Največja je v goriški (83,0 %) in koroški (81,4 %) ter zasavski (78,2 %) in savinjski (77,1 %) SR.
 • Najmanjša je v pomurski (71,1 %), gorenjski (71,4 %) in obalno-kraški (71,4 %) SR.
UPRAVNE ENOTE (UE): 
 • Pregledanost presega ciljno vrednost v 52 od skupno 58 UE. Največja je v UE Tolmin (86,3 %), Nova Gorica (83,5 %), Dravograd (83,0 %), Litija (82,5 %), Lenart (82,4 %), Slovenj Gradec (82,3 %), Ajdovščina (82,2 %), Hrastnik (82,0 %), Ravne na Koroškem (81,9 %) in Slovenske Konjice (81,5 %).
 • Pregledanost je premajhna v 6 UE: Piran (66,2 %), Jesenice (66,7 %), Ilirska Bistrica (68,9 %), Postojna (69,2 %), Pesnica (69,3 %), Kočevje (69,5 %).
OBČINE:
 • Pregledanost presega ciljno vrednost v 180 od 212 občin. Največja je v občinah Tolmin (88,0 %), Šmartno pri Litiji (85,6 %), Kobarid (85,3 %), Cerkno (84,7 %), Šempeter-Vrtojba (84,4 %) in Brda (84,0 %).
 • Pregledanost je premajhna v 32 občinah. Najmanjša je v občinah Oslilnica (50,5 %), Hodoš (51,5 %), Kostel (56,8 %) in Kuzma (58,0 %).

 

Prenos podrobnejših podatkov

S klikom na spodnje povezave lahko prenesete podatke o pregledanosti v Excel formatu po teritorialnih enotah:

 Celotna Slovenija

 Zdravstvene regije

 Statistične regije

 Upravne enote

 Občine

Podatki o pregledanosti po 5-letnih starostnih skupinah so dostopni na spodnji povezavi:

 Pregledanost po 5-letnih starostnih skupinah

 

Jerman T, Ivanuš U, Florjančič M. Kazalniki: Pregledanost v programu ZORA. ZORA: Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu. 2024. https://zora.onko-i.si/publikacije/kazalniki/.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava