Za stroko

Izobraževanja

Pilotna shema zagotavljanja kakovosti na področju cervikalne patologije (SZKP)

VABILO

PROGRAM DELAVNICE

ZBORNIK

ZAKLJUČNO POROČILO

OCENA IZOBRAŽEVANJA

Organizator: Državni program ZORA
Znanstveni odbor: Snježana Frković Grazio, Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik, Vivijana Snoj, Urška Ivanuš
Organizacijski odbor: Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Tine Jerman, Mojca Kuster, Ana Pogačnik, Blaž Podobnik

 

Z namenom standardizacije diagnostike na področju cervikalne patologije v Sloveniji smo v državnem programu ZORA pripravili pilotno shemo zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP), s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je skladnost med patologi pri postavljanju histopatoloških diagnoz na tem področju. Shema je sestavljena iz dveh delov: ocenjevanja tkivnih preparatov prek spletne aplikacije in zaključne delavnice.

Članice strokovne skupine za histopatologijo DP ZORA (Snježana Frković Grazio, Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik in Vivijana Snoj) so pripravile 10 preparatov, ki smo jih digitalizirali in vključili v shemo v elektronski obliki. Elektronsko ocenjevanje preparatov je potekalo med 15. 11. in 15. 12. 2017. K sodelovanju smo povabili vse patologe in specializante patologije, ki pregledujejo tkivne vzorce materničnega vratu v Sloveniji. Vseh deset preparatov je ocenilo 30 patologov in specializantov, kar je večina povabljenih.

Zaključna delavnica je potekala v soboto, 27. 1. 2018 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Nanjo so bili povabljeni vsi patologi, ki so zaključili shemo v elektronski obliki in vi specializanti patologije. Na delavnici smo pregledali preparate, komentirali morebitna razhajanja v diagnozah oz. diagnostičnih merilih, se pogovorili o diferencialnih diagnozah in uporabi morebitnih dodatnih metod (IHK ipd.) ter skupno zaključili diagnoze primerov. Pogovorili smo se tudi o novostih na področju cervikalne patologije.

Elektronsko shemo je zaklučilo 23 patologov in 7 specializantov. Večina se je delavnice udeležila (17 patologov in 10 specializantov). Udeleženci so prejeli potrdila o udeležbi v pilotni SZKP, personalizirana poročila z rezultati in kreditne točke Zdravniške zbornice.

 

 

Udeleženci

 

Urška Ivanuš

 

Helena Gutnik

 

Vivijana Snoj

 

Margareta Strojan Fležar in Snježana Frković Grazio

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava