Program Zora

Shema

  • Nosilci programa so Ministrstvo za zdravje (MZ), Onkološki inštitut Ljubljana (OIL), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
  • Program vodi Programski svet DP ZORA, v katerem sodelujejo ginekologi, citopatologi, histopatologi, epidemiologi in predstavniki MZ.
  • Sedež programa je na OIL v službi Register in program ZORA (Register ZORA) na Oddelku za epidemiologijo in register raka. Register ZORA upravlja s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in bazo podatkov, beleži statistične parametre kakovosti dela in učinkovitosti programa, pripravlja poročila, deluje kot centralni koordinacijski center in je odgovoren za promoviranje in izvajanje programa.
  • Regijski koordinatorji programa so območni odgovorni ginekologi in koordinatorji na območnih Zavodih za zdravstveno varstvo (ZZV).
  • Izvajalci programa so vse ginekološke ambulante (v javnih zavodih in zasebniki s koncesijo), laboratoriji za ginekološko citopatologijo (z dovoljenjem za delo, ki ga izda MZ) in Register ZORA. 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava