Za ženske

Naročanje na preglede

Kdaj potrebujem tak pregled?

Vsaka ženska, stara od 20 do 64 let, potrebuje test PAP enkrat na tri leta. Ženske, ki same prihajajo na preventivne preglede, naj opravijo preventivni ginekološki pregled in odvzem brisa materničnega vratu v tretjem letu šele potem, ko sta v obdobju 12 mesecev (+/- 3 mesece) testa PAP dvakrat normalna, negativna in kakovostna. Ženske pregled opravijo pri svojem osebnem ginekologu, če ga nimajo, pa si ga lahko izberejo s priloženega seznama in se same naročijo za pregled pri njem.

Triletni intervali med pregledi ne veljajo za ženske:

Preventivnih testov PAP ne potrebujete, če:

  • so vam v celoti odstranili maternico zaradi nerakavih bolezni (razen v primeru, kadar je bila opravljena t.i. supracervikalna odstranitev maternice, pri kateri se maternični vrat ohrani);
  • ste mlajši od 20 let in brez ginekoloških težav;
  • ste starejši od 64 let ter ste se tako odločili po posvetu z ginekologom.

Na pregled boste povabljeni s pisnim vabilom izbranega ginekologa ali Registra ZORA:

  • Vsaka ženska, stara od 20–64 let, ki v treh letih ne bo imela testa PAP, bo dobila vabilo na pregled.
  • Ženska, pri kateri bosta izvida dveh PAP testov, opravljena v obdobju enega leta, negativna, bo dobila vabilo na naslednji pregled čez tri leta.
  • Zelo malo verjetno je, da bi z rakom materničnega vratu zbolela ženska, pri kateri so bili izvidi testov PAP ves čas do njenega 64. leta starosti negativni. Vabil na pregled ji zato ne bomo več pošiljali. Priporočamo pa ji, da se o nadaljnjih pregledih pogovori z izbranim ginekologom.

Odločitev za preventivni ali redni ginekološki pregled – takrat, ko ženska nima ginekoloških težav – je dokaz njenega ozaveščenega in odgovornega odnosa do lastnega zdravja.

Predpisane storitve v okviru DP ZORA zajemajo ginekološki pregled in test PAP. Predpisane storitve na področju preventivnih programov so brezplačne, če ima ženska urejeno zdravstveno zavarovanje in če izbere ginekologa na primarni zdravstveni ravni.

Kaj naj storim, če nimam izbranega ginekologa?

Ženskam, ki še nimajo izbranega osebnega ginekologa, pošlje vabilo na redni preventivni ginekološki pregled Register ZORA. Vabilu je dodana informativna zgibanka ter seznam ambulant z imeni in priimki ginekologinj/ginekologov ter njihovimi naslovi, telefonske številke in podatki o terminih naročanja in čakalnih vrstah. V ovojnici, priloženi vabilu, ženska pošlje Registru izpolnjen vprašalnik, v katerem označi, ali bo prišla na pregled in kam. Ženska si ginekologa lahko izbere s priloženega seznama in se sama naroči za pregled pri njem ali pa se odloči za pregled pri katerem koli drugem ginekologu. Ob pregledu ženska podpiše izjavo o izbiri osebnega ginekologa.

Ali se lahko naročim sama?

Na preventivni pregled za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu se ženska lahko naroči sama, če v zadnjih treh letih tega pregleda ni opravila. Pogostejši preventivni pregledi niso potrebni, saj se predrakave spremembe v celicah materničnega vratu ponavadi razvijajo vrsto let in jih z rednim pregledovanjem na tri leta pravočasno odkrijemo.

Če se sami ne boste naročili, vas bo na preventivni pregled in odvzem brisa povabil vaš izbrani ginekolog z vabilom, ki je označeno z oznako programa ZORA. Ginekologi vabijo svoje opredeljene ženske v skladu z dogovorjenimi strokovnimi priporočili. Če želite opraviti preventivni pregled, a nimate še izbranega osebnega ginekologa, je najbolje, da ga čim prej izberete ter se z njim dogovorite, kako naprej. Če vabila vašega ginekologa ne boste prejeli in sami ne boste opravili preventivnega pregleda, vas bomo 4 leta po zadnjem izvidu na pregled spomnili iz Registra ZORA.

Dobila sem vabilo, kaj sedaj?

Če ste dobili vabilo, najverjetneje v zadnjih treh letih testa PAP niste opravili, zato vas je vaš ginekolog ali Register ZORA pozval na pregled. Vabilu je priložena informativna zgibanka. V primeru, da vam je vabilo poslal Register ZORA, ne pa vaš ginekolog, sta priložena tudi seznam ginekologov v vaši okolici ter vprašalnik in frankirana kuverta.

1. Pokličite izbranega ginekologa in se naročite na pregled (če ga nimate pa se naročite v enem od ginekoloških dispanzerjev s priloženega seznama) in sporočite, ali se boste pregleda udeležili (oziroma se dogovorite za pregled).

2. V primeru, da je bil vašemu vabilu priložen vprašalnik, je potrebno ta vprašalnik čim prej izpolniti ter vrniti na naslov, napisan na priloženi kuverti; odgovore lahko sporočite tudi po elektronski pošti.

3. Na pregled prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in vabilo.

Lahko se zgodi, da na pregled ne želite priti ali ste vabilo dobili čeprav ste podoben pregled pred kratkim že opravili (med vašim rednim ginekološkim pregledom) oziroma so vam maternico že odstranili. V tem primeru vas prosimo, da vabilo prijazno prezrete ter nam po pošti ali z elektronsko pošto čim prej vrnete izpolnjeni vprašalnik.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava