Za stroko

Izobraževanja

Spletna delavnica Zorica: Prenova informacijskega sistema programa ZORA – predstavitev uporabe aplikativnih vmesnikov in tehnični napotki za izdelavo

VABILO

PROGRAM

POSNETKI PREDAVANJ

API DOKUMENTACIJA

VEČ INFORMACIJ O ZORICI

Datum: 16. junij, 2020
Organizatorja: DP ZORA – Onkološki inštitut Ljubljana, Better d.o.o
Strokovni odbor: Igor Josipovič, Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Miklavž Muster, Miha Lenič
Organizacijski odbor: Blaž Podobnik, Tomaž Tušek

 

V okviru projekta prenove informacijskega sistema ZORA (Zorica), ki poteka pod okriljem Državnega programa ZORA, smo prišli do faze, ko je s pomočjo pripravljenih navodil in usmeritev že možno pričeti z deli na aplikativnih vmesnikih, ki bodo omogočali integracijo lokalnih informacijskih laboratorijskih in ginekoloških sistemov z Zorico. Projekt Zorica smo izvajalcem in odločevalcem programa ZORA predstavili ob več različnih priložnostih, uporaba Zorice bo za izvajalce programa ZORA obvezna, omogočeno bo delo preko portala ali aplikativnih vmesnikov. Na spletnih straneh programa ZORA lahko preberete več o konceptu Zorice in zakonski podlagi.

Pripravili smo spletno delavnico za predstavitev uporabe aplikativnih vmesnikov in tehničnih napotkov za njihovo izdelavo. Namenjena je bila vodjem informatike v zdravstvenih ustanovah, v okviru katerih delujejo ginekološke ambulante ali citopatološki laboratoriji, ter podjetjem, ki tem ustanovam nudijo informacijsko podporo. Delavnica je bila razdeljena v dva dela: 

  • Splošni del: predavatelja sta predstavila koncept Zorice in umestitve aplikativnih vmesnikov v koncept Zorice. 
  • Tehnični del: predavatelj je predstavil tehnične specifikacije in napotke za pripravo aplikativnih vmesnikov in bo odgovoril na vaša vprašanja.

Prva spletna delavnica je potekala dne 16. 6. 2020. Na delavnico smo povabili deležnike, ki smo jih identificirali s pomočjo ankete, ki smo jo s sedeža programa ZORA poslali izvajalcem v letu 2019. Ker zaradi zagotavljanja konstruktivne razprave ne moremo in ne želimo na eni delavnici imeti prevelikega števila udeležencev, bomo delavnico ponovili po potrebi. Prosimo vas, da nas interesenti za ponovitve delavnice kontaktirate na podpora.zora@remove-this.onko-i.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava