Za stroko

Izobraževanja

2. dnevi odprtih vrat vseh treh slovenskih presejalnih programov / 2. Open Days of Slovenian Cancer Screening Programmes

Od 22. do 24. novembra 2023 so v Ljubljani potekali 2. dnevi odprtih vrat slovenskih presejalnih programov v soorganizaciji vseh treh slovenskih presejalnih programov za raka ZORA, DORA in Programa Svit, Onkološkega inštituta Ljubljana, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, projekta EU-TOPIA-EAST in Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo.

From 22 to 24 November 2023, the Institute of Oncology in Ljubljana hosted the 2nd Open Days of Slovenian Cancer screening programmes, co-organised by the three Slovenian screening programmes ZORA, DORA and Svit, the Institute of Oncology Ljubljana, the Ministry of Health, the National Institute of Public Health, the EU-TOPIA-EAST project and the WHO Regional Office for Europe. 

PROGRAM / PROGRAMME
OCENA IZOBRAŽEVANJA / EVENT EVALUATION

Organizatorji / Organisers: Onkološki inštitut Ljubljana (Institute of Oncology Ljubljana), Nacionalni inštitut za javno zdravje (National institute of Public Health), Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health), projekt EU-TOPIA-EAST (H2020), Regionalni urad SZO za Evropo (WHO Regional Office for Europe)

Znanstveni odbor / Scientific Committee: Urška Ivanuš, Dominika Novak Mlakar, Kristijana Hertl, Katja Jarm, Tatjana Kofol Bric, Urška Košir, Aiga Rurane

Organizacijski odbor / Organising Committee: Urška Košir, Mojca Florjančič, Elizabeta Radelj Pepevnik, Tine Jerman, Marija Sabrina Kvartuh, Blaž Podobnik, Urška Ivanuš, Anita Štefin, Mojca Gobec, Tanja Mate, Irma Sterle Glaner


V sredo, 22. 11. 2023, je potekala predstavitev vseh treh programov na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Udeležence je uvodoma pozdravila strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak. 


Odprtih vrat slovenskih presejalnih programov za raka se je udeležilo 65 tujih strokovnjakov s področja presejanja, predvsem vodje programov, tudi raziskovalci in politični odločevalci. 


Predstavitev programa DORA.


Predstavitev programa SVIT.


Predstavitev programa ZORA.


Praktični vidik izvajanja presejalnih programov so udeleženci spoznali na lokacijah, kjer potekajo vsakodnevne dejavnosti, in sicer v četrtek, 23.11.2023 in v petek, 24.22.2023 (na sliki: obisk programa ZORA).
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava