Program Zora

Kdo smo

Centralna pisarna ZORA

Nosilec programa: Onkološki inštitut Ljubljana

Lokacija/Kontakt: "klikni"

 

doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja
Vodja Državnega presejalnega programa za raka materničnega vratu in Registra ZORA
Vodja Nacionalne komisije za presejanje
Mojca Florjančič, viš. m. s., univ. dipl. org.
Operativna vodja registra ZORA
Tine Jerman, mag. družb. inf.
Podatkovni analitik
mag. Blaž Podobnik, dipl. ing. el.
Projektni vodja
Marija Sabrina Kvartuh, dipl. m. s, mag. zdrav. in soc. manag.
Tina Šercer, mag. zdrav. in soc. manag.
Elizabeta Radelj Pepevnik, univ. dipl. nov.
Svetovalka
Projekt PERCH

 

Cenimo vloženo delo in trud specializantke Kaje Batista in študentk: Karoline Kostanjšek, Ane Kofol, Maje Kofol, Sare Čebron.

 

Strokovni svet ZORA

 • doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja (vodja)
 • dr. Ana Pogačnik, dr. med, spec. citopatologije
 • prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med, spec. citopatologije
 • izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med.
 • prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med, spec. ginekologije in porodništva
 • Urška Gašper Oblak, dr. med, spec. ginekologije in porodništva
 • Mojca Florjančič, viš. m. s., univ. dipl. org.
 • dr. Maja Primic Žakelj, dr. med, spec. epidemiologije
 • Igor Josipović

 

Strokovne skupine ZORA

Citologija

 • Ana Pogačnik (vodja)
 • Veronika Kloboves Prevodnik
 • Margareta Strojan Fležar
 • Simona Hutter Čelik
 • Tinka Mohar Hajnšek

 

Hiostopatologija

 • Margareta Strojan Fležar (vodja)
 • Sandra Jezeršek
 • Mojca Velikonja
 • Biljana Grčar Kuzmanov
 • Neža Lebič Belcijan
 • Tina Golec Čakš

 

Ginekologija

 • Špela Smrkolj (vodja)
 • Urška Gašper Oblak
 • Leon Meglič
 • Luka Roškar
 • Mateja Lasič
 • Mateja Marčec
 • Maja Pakiž
 • Sebastjan Merlo
 • Renata Toff
 • Jure Klanjšček

 

Epidemiologija

 • Maja Primic Žakelj (vodja)
 • Urška Ivanuš
 • Mojca Florjančič
 • Tine Jerman

 

Informatika

 • Alenka Kolar
 • Igor Josipović
 • Tomaž Tušek
 • Mojca Florjančič
 • Blaž Podobnik
 • Tine Jerman
 • Mate Beštek

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava