Program Zora

Namen in cilji

Namen programa ZORA je zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji.

Cilj programa ZORA je doseči najmanj 70-odstotno pregledanost vseh žensk v starosti 20−64 let.

Metoda programa ZORA je aktivno presejanje vseh navidezno zdravih žensk, starih med 20 in 64 leti, s pregledom celic v brisu materničnega vratu enkrat na tri leta (potem ko sta izvida dveh testov, opravljenih v obdobju enega leta, negativna). Seveda pa ženske, ki se same redno udeležujejo preventivnih pregledov, posebnih vabil na preventivni pregled ne dobijo, čeprav so v presejalni program vključene na enak način.

Kazalci uspešnosti:

  • odstotek žensk v ciljni skupini, ki so pregledane po smernicah programa (pregledanost);
  • število novih bolnic v določenem letu, preračunano na 100.000 prebivalk (incidenčna stopnja RMV);
  • umrljivost zaradi RMV;
  • razmerje med številom novo odkritih predrakavih in rakavih sprememb na leto.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava