Publikacije

Cepljenje proti HPV

Informativne knjižice o cepljenju proti HPV za starše

Okužbe s HPV in cepljenje mladostnic in mladostnikov

Nacionalni inštitut za javno zdravje

ABC o HPV – starši dovolite, da se cepim

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Kaj morate vedeti o HPV

Državni program ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana

Video sporočila strokovnjakov staršem učenk in učencem v 6. razredu

Moje sporočilo staršem, ki se odločajo o cepljenju svojega otroka proti HPV (2 min)

Fani Čeh, učiteljica svetnica in medicinska sestra, izobraževalna komisija Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Sporočilo pediatrov in šolskih zdravnikov (8 videov, 11 minut)

prim. Jožica Mugoša, dr. med., spec. šolske medicine (Sežana), Nives Hočevar, dr. med., spec. pediatrije (ZD Novo Mesto), Janja Schweiger Nemanič, dr. med. (ZD Ljubljana), Melanija Kocjan, dr. med., spec. šolske medicine (ZD Koper), Špela Reljič Žnidaršič, dr. med., spec. pediatrije (ZD Maribor), Majda Troha, dr. med., spec. šolske medicine (ZD Idrija), Miroslava Cajnkar Kac, dr. med., spec. šolske medicine (Slovenj Gradec), Martina Mlaker, dr. med., spec. pediatrije (ZD Gornja Radgona) – Sekcija za primarno pediatrijo in Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri Slovenskem zdravniške združenju


Kratka video predavanja ABC o HPV za starše

Spletni seminar za starše, učitelje in strokovne sodelavce osnovnih šol »ABC o HPV« je nastal v sodelovanju s strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, NIJZ in Ginekološke klinike UKC Ljubljana v okviru Evropskega tedna boja proti raku (25.–31. maj 2021). Program ABC o HPV Zveze slovenskih društev za boj proti raku sofinancira ministrstvo za zdravje.

HPV in ženski raki (10 min)

prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

HPV in moški raki (6 min)

asist. Miha Oražem, dr. med., spec., mag. bioetike, Onkološki inštitut Ljubljana

Kako deluje cepivo proti HPV in zakaj se je modro cepiti (11 min)

doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja, Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Cepljenje proti HPV v Sloveniji (12 min)

Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kako nam je uspelo na Koroškem (5 min)

Neda Hudopisk, dr. med., spec. javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Koroška in Koroško društvo za boj proti raku

Skupaj za cepljenje (6 min)

Fani Čeh, učiteljica svetnica, medicinska sestra, izobraževalna komisija Zveze slovenskih društev za boj proti raku


Povezave na druge vsebine o cepljenju proti HPV

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava