Rak materničnega vratu je ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb. Presejalni program ZORA s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu omogoča pravočasno odkriti predrakave spremembe.  

Program ZORA z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi, citopatologi, presejalci in ženske s svojo udeležbo), uspešno zmanjšuje zbolevnost za rakom materničnega vratu med slovenskimi ženskami že od leta 2003: takrat je (Register raka RS) zbolelo 211 žensk, v zadnjih letih pa za okrog polovico manj kot leta 2003. V letu 2017 smo zabeležili rekordno majhno število novih primerov raka materničnega vratu (86), v letu 2022 pa 94 novih primerov, kar tretja najmanjša vrednost od ustanovitve programa. V letu prej smo zabeležili večje število novih primerov (132). Zaradi majhnega števila primerov tega raka tovrstna nihanja niso nepričakovana, kar moramo upoštevati pri interpretaciji, kjer se osredotočamo na večletni trend manjšanja števila primerov raka materničnega vratu.

Števec novih primerov RMV*:

* Vir podatkov je Register raka RS (RRRS), ki je dinamična baza podatkov, zato se število novih primerov lahko spreminja. Na spletni strani ZORA število novih primerov posodabljamo ob večjih spremembah. Več podatkov o RMV in CIN3 najdete na spletnem portalu SLORA, preko katerega lahko neposredno dostopate do podatkov o raku v Sloveniji in po svetu. Prikažete si lahko incidenčne, umrljivostne in prevalenčne mere ter preživetje, podatke lahko stratificirate po statističnih regijah in upravnih enotah, stadiju bolezni, starosti bolnic, prikažete lahko podatke za različna časovna obdobja. S klikom na TUJI PODATKI se povežete z najpomembnejšimi svetovnimi podatkovnimi zbirkami in primerjate slovenske podatke s tujimi. Na portalu SLORA so podatki objavljeni takrat, ko RRRS zaključi vnos vseh prispelih prijav raka za določeno koledarsko leto. Ker pa RMV v RRRS spremljamo prednostno, imamo podatke o RMV na voljo prej kot za druge rake. Te podatke objavljamo samo v tabeli na spletni strani ZORA.



Na naših spletnih straneh najdete:

  • Informacije o programu, organizaciji,ciljih, zgodovinskih mejnikih ter dosedanjih uspehih v poglavju PROGRAM ZORA.

  • Ženske, na naši spletni strani so odgovori na številna vprašanja v zvezi z rakom materničnega vratu in preventivnimi/presejalnimi pregledi (ZA ŽENSKE).

  • Strokovni sodelavci lahko preberete novice, pregledate priporočila, navodila, smernice in zakonodajo ter se seznanite z delom Programskega sveta ZORA (ZA STROKO).

  • Druga zanimiva gradiva in spletne povezave najdete v poglavju PUBLIKACIJE. Tu boste lahko pregledali razne tiskovine o programu ZORA, naša letna poročila, elektronske verzije pomembnejših domačih in tujih publikacij v zvezi s presejanjem za raka materničnega vratu in se prek spleta povezali z domačimi in tujimi ustanovami, ki so na različne načine povezane s presejanjem.

  • Na nove objave na naši spletni strani vas opozarjamo v poglavju NOVICE.

  • Povezavo na spletni portal SLORA  , kjer lahko interaktivno dostopate do podatkov o raku v Sloveniji in po svetu.



Veseli bomo vaših predlogov za dopolnitve spletnega mesta in vaših vprašanj!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava