Publikacije

Kazalniki

Pregledanost

POVZETEK REZULTATOV: V zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2016−30. 6. 2019) pregledanost ciljne populacije DP ZORA ponovno presega 70 %, kar je razveseljivo. Razlike v pregledanosti so glede na starost in lokacijo stalnega bivališča žensk. Pregledanost je še vedno premajhna pri starejših ženskah (50−64 let) ter na jugozahodu in severovzhodu države.

 

Na tej spletni podstrani prikazujemo rezultate 3-letne pregledanosti ciljne populacije DP ZORA (pregledanost). Pregledanost ciljne populacije nam pove kolikšen odstotek žensk starih 20−64 let je imel v opazovanem 3-letnem obdobju vsaj en izvid brisa materničnega vratu (BMV). V števec so vštete ženske z izvidom BMV v opazovani triletnem obdobju, v imenovalec pa vse enako stare ženske s stalnim bivališčem v isti teritorialni enoti, v istem časovnem obdobju. Vir podatkov za števec je centralni presejalni register ZORA (Onkološki inštitut Ljubljana), vir podatkov za imenovalec je Statistični urad republike Slovenije (SURS). Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je 70 %, kar pomeni, da želimo, da vsaj 70 % žensk v opazovanem 3-letnem obdobju opravi presejalni pregled za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri svojem izbranem ginekologu. 

Rezultate prikazujemo po 5-letnih starostnih skupinah žensk in po teritorialnih enotah (zdravstvene regije, statistične regije, upravne enote, občine). Podrobnejši podatki so dostopni v Excelovih tabelah, ki jih lahko prenesete s klikom na povezave na dnu strani. Rezultati so prikazani za drseča 3-letna (prekrivajoča se) obdobja: 1. 7. 2007−30. 6. 2010, 1. 7. 2008−30. 6. 2011, 1. 7. 2009−30. 6. 2012, 1. 7. 2010−30. 6. 2013, 1. 7. 2011−30. 6. 2014, 1. 7. 2012−30. 6. 2015, 1. 7. 2013−30. 6. 2016, 1. 7. 2014−30. 6. 2017, 1. 7. 2015−30. 6. 2018, 1. 7. 2016−30. 6. 2019.

 

Pregledanost po starostnih skupinah žensk

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po starostnih skupinah:

 • Pregledanost ciljne populacije DP ZORA v vseh opazovanih 3-letnih obdobjih presega 70 % (črna, prekinjena črta na sliki).
 • Pregledanost je največja pri mlajših ženskah. Pri ženskah med 20 in 24 letom je 85,1 %, vendar se je v zadnjih obdobjih zmanjšala.
 • Pregledanost je premajhna pri ženskah starih 50−64 let. Razveseljivo pa je, da se v teh starostnih skupinah pregledanost v zadnjih obdobjih povečuje. 

POZIV ŽENSKAM MED 50 IN 64 LETOM STAROSTI: v zadnjih letih se rak materničnega vratu najpogosteje pojavlja pri ženskah po 50. letu, ki se ne udeležujejo redno presejalnih pregledov ZORA. Zato pozivamo ženske, da tudi po koncu rodne dobe hodite na redne presejalne preglede vsake tri leta k vašemu izbranemu ginekologu. Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom materničnega vratu zelo majhna in lahko s pregledi prenehate.

 

Pregledanost po teritorialnih enotah

Kratek povzetek rezultatov pregledanosti po teritorialnih enotah v zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2016–30. 6. 2019):

ZDRAVSTVENE REGIJE (ZR):
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost (70 %) v sedmih od devetih ZR. Največja je v ZR Nova Gorica (80,1 %), Ravne (78,4 %) in Celje (75,7 %).
 • Pregledanost je premajhna v ZR Koper (67,3 %) in Murska Sobota (67,3 %).
STATISTIČNE REGIJE (SR):
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v desetih od dvanajstih SR. Največja je v goriški SR (79,3 %).
 • Pregledanost je premajhna v dveh SR, v obalno-kraški (67,2 %) in pomurski (67,3 %) SR.
UPRAVNE ENOTE (UE): 
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v 43 od skupno 58 UE. Največja je v UE Hrastnik (83,3 %), Nova Gorica (81,2 %), Slovenske Konjice (80,6 %) in Radlje ob Dravi (80,3 %).
 • Pregledanost je premajhna v 15 UE. Najmanjša je v UE Piran (61,2 %) in Lendava (63,3 %).
OBČINE:
 • Pregledanost dosega ali presega ciljno vrednost v 153 od 212 občin. Največja je v občinah Hrastnik (83,3 %), Radlje ob Dravi (82,0 %) in Aveta Ana (82,0 %). Vsaj 80 % pregledanost imajo tudi v občinah Zreče, Vransko, Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba, Brda, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Muta, Tabor, Slovenske Konjice in Šmartno pri Litiji.
 • Pregledanost je premajhna v 64 občinah. Najmanjša je v občinah Oslilnica (46,2 %), Hodoš (52,0 %), Kuzma (55,7 %) in Kostel (57,1 %).

Prenos podrobnejših podatkov

S klikom na spodnje povezave lahko prenesete podatke o pregledanosti v Excel formatu po teritorialnih enotah:

 Celotna Slovenija

 Zdravstvene regije

 Statistične regije

 Upravne enote

 Občine

Podatki o pregledanosti po 5-letnih starostnih skupinah so dostopni na spodnji povezavi:

 Pregledanost po 5-letnih starostnih skupinah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava