Zgibanka ZORA

Novica,

Posodobitev novice: Vabljenje žensk iz Ukrajine s statusom začasne zaščite/Оновлено: Запрошення жінок з України зі статусом тимчасового захисту


Dne 21. junija 2022 smo objavili novico o vabljenju žensk iz Ukrajine s statusom začasne zaščite, z obvestilom, da ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite po veljavnih pravilih niso upravičene do preventivnih presejalnih pregledov v sklopu programov za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb, nismo pa jih mogli izključiti iz vabljenja, zato so tudi ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite prejemale vabila na presejalni pregled ZORA.

Sporočamo, da smo sedaj v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva prilagodili sistem vabljenja na presejalne preglede ZORA na način, da ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite ne bodo več prejemale vabil na presejalne preglede

Kljub temu pa imajo skladno z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb ženske iz Ukrajine s statusom začasne zaščite pravico do zdravstvenega varstva žensk, ki obsega kontracepcijska sredstva, prekinitev nosečnosti in zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu. 

V primeru vprašanj smo dosegljivi na 01 587 95 75 ali na zora@onko-i.si.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 червня 2022 року ми опублікували новину щодо запрошення жінок з України з тимчасовим захистом у Словенії, з повідомленням, що жінки з України з тимчасовим захистом у Словенії не мають права на профілактичні огляди в рамках програм раннього виявлення раку та передракових змін, згідно з чинними правилами. Вони отримали запрошення взяти участь у скринінговій програмі раку шийки матки ZORA, оскільки ми не змогли видалити їх із розсилки запрошень.

Повідомляємо, що у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та відповідно до Закону про бази даних у сфері охорони здоров’я ми відкоригували систему запрошень для участі в скринінгу раку шийки матки ZORA таким чином, що жінки з України з тимчасовим захистом у Словенії більше не отримуватимуть запрошення взяти участь у програмі скринінгу на рак.

Однак, відповідно до закону «Про тимчасовий захист переміщених осіб», жінки з України, які мають статус тимчасового захисту, мають право на охорону жіночого здоров'я, що включає засоби контрацепції, переривання вагітності та медичну допомогу під час вагітності та пологів.

У разі виникнення запитань ви можете звернутись до нас за телефоном 01 587 95 75 або за ел. адресою zora@onko-i.si.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

On June 21, 2022, we published a news regarding the inviting of women from Ukraine with temporary protection in Slovenia, with a notice that women from Ukraine with temporary protection in Slovenia are not entitled to preventive screening programmes that are a part of early cancer and pre-cancer detection, based on applicable rules. They received invitations to participate in the cervical cancer screening programme ZORA because we were not able to exclude them from the invitation. 

We would like to inform you that, in collaboration with the Ministry of the Interior and following the Healthcare Databases Act, we adjusted the system of invitation to participate in the cervical cancer screening ZORA in such a way that women from Ukraine with temporary protection in Slovenia will no longer receive invitations to participate in cancer screening

Nevertheless, the Temporary Protection of Displaced Persons Act states that women from Ukraine with temporary protection in Slovenia can access the women's healthcare services, including contraceptives, pregnancy termination, and health services during pregnancy and childbirth.

We are available at 01 587 95 75 or zora@onko-i.si for additional questions.
 


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava