Zgibanka ZORA

Novica,

Vabljenje žensk iz Ukrajine s statusom začasne zaščite/Inviting of women from Ukraine with temporary protection status


Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu – DP ZORA – vabi ženske v starosti od 20. do 64. let in s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, na preventivne ginekološke preglede z odvzemom brisa materničnega vratu, ki so brezplačni za ženske z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Na preventivni ginekološki pregled so vabljene vse ženske, ne glede na to, ali imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, ali ne. Ženske brez urejenega zdravstvenega zavarovanja lahko opravijo ginekološki pregled z odvzemom brisa materničnega vratu samoplačniško.

Podatke o ženskah, ki so ustrezne starosti in imajo stalno in začasno prebivališče v RS, prejemamo iz Centralnega registra prebivalstva, zato vabila za presejalne ginekološke preglede prejmejo tudi ženske iz Ukrajine, ki imajo na podlagi statusa osebe z začasno zaščito urejeno začasno prebivališče v Sloveniji, vendar jim ta status hkrati ne zagotavlja zdravstvenega zavarovanja. Žal je mogoče to dejstvo ugotoviti šele na lokaciji izvajalca, v primeru ko se ženska odzove na vabilo v program ZORA. Na podlagi pridobljenega statusa začasno zaščitene osebe so namreč upravičene le do  zdravstvenih storitev kot jih določa Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17) in Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 42/22), ne pa tudi do preventivnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb.

Žal nimamo možnosti, da teh žensk ne bi povabili: v aplikaciji ZORA jih ne moremo izključiti iz seznama vabljenjih, saj nimamo uradnega seznama žensk iz Ukrajine s statusom začasne zaščite. Vse ženske z začasno zaščito v Sloveniji prijazno prosimo za razumevanje. 

Obenem vas obveščamo, da Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb določa, da imajo osebe z začasno zaščito pravico do zdravstvenega varstva žensk, ki obsega kontracepcijska sredstva, prekinitev nosečnosti in zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu. 

V primeru vprašanj smo dosegljivi na 01 587 95 75 ali na zora@onko-i.si.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

National cervical cancer screening programme ZORA invites women aged 20 to 64 years who have a permanent or temporary residence in Slovenia. Data about women is automatically collected from the Central Population Register, hence women from Ukraine with temporary protection in Slovenia also receive an invitation for cervical caner screening. However, the status of temporary protection does not include compulsory health insurance and does not cover cancer screening. Temporary Protection of Displaced Persons Act and the Decree on the methods for ensuring rights of persons enjoying temporary protection state which health services are covered by the emergency healthcare rights for those with the temporary protection status, while cervical cancer screening (and other cancer screenings) are not covered by the emergency healthcare rights.  

It is not possible for us at this moment to exclude women with temporary protection from the invitation to cervical cancer screening. All women with the compulosry health insurance can attend a preventive gynaecological examination free of charge, those without the compulsory health insurance can still attend a preventive gynaecological examination but only through self-funding.

We would also like to inform you that the Temporary Protection of Displaced Persons Act states, that women with the temporary protection status can access the women's healthcare services which include contraceptives, pregnancy termination and health services during pregnancy and childbirth.

We are available at 01 587 95 75 or at zora@onko-i.si for additional questions. 


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava