Za stroko

Izobraževanja

Zbornik predavanj 8. izobraževalnega dne programa ZORA

Prenos celotnega zbornika

V: Zbornik predavanj, 8. izobraževalni dan programa ZORA. Brdo pri Kranju, 21. november 2018. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2018.

ISBN 978-961-7029-12-3

 

Predgovor
Urška Ivanuš
str. 5–6

15 let državnega programa ZORA
Maja Primic Žakelj, Mojca Florjančič, Urška Ivanuš
str. 7–14

Pregled rezultatov in dela v državnem programu ZORA v letu 2017 in načrti za prihodnost
Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Tine Jerman, Maja Primic Žakelj
str. 15–27

Program DORA v letu 2018
Katja Jarm, Cveto Šval, Mateja Krajc, Mateja Kurir, Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Janez Žgajnar, Vesna Škrbec
str. 28–34

Učinkovitost triažnega testa HPV za odkrivanje predrakavih sprememb visoke stopnje pri starejših ženskah s presejalno diagnozo APC-N
Vivijana Snoj
str. 37–40

Cepljenje proti HPV: sodobni dokazi iz raziskav in prakse
Mario Poljak, Polona Maver Vodičar, Anja Šterbenc
str. 41–47

Stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji – rezultati nacionalne raziskave
Alenka Kraigher, Veronika Učakar
str. 48–52

Stališča slovenskih ginekologov in medicinskih sester iz ginekoloških ambulant o cepljenju proti HPV
Tine Jerman, Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Mario Poljak, Špela Smrkolj
str. 53–64

Odziv stroke na dvome javnih osebnosti o učinkovitosti in varnosti cepljenja proti HPV
Zoran Simonović
str. 65–67

Mlade ženske: tveganje za predrakave spremembe materničnega vratu nizke in visoke stopnje ter obravnava teh sprememb
Špela Smrkolj, Nina Jančar, Biljana Milenkovska
str. 68–74

Prekomerno zdravljenje mlade ženske s PIL-NS
Margareta Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Alenka Repše Fokter
str. 75–79

Vstop deklet, cepljenih proti HPV, v program ZORA
Nina Jančar
str. 80–84

Atipične ploščate celice v brisu mlade ženske, ki je bila cepljena s štirivalentnim cepivom proti HPV
Ana Pogačnik, Anamarija Petek
str. 85–87

Obravnava ženske s pozitivnim testom HPV in negativnim brisom materničnega vratu
Špela Smrkolj, Mateja Marčec, Leon Meglič, Urška Salobir Gajšek
str. 88–90
Dodatno: predavanje

Radikalna vaginalna trahelektomija na Ginekološki kliniki v Ljubljani
Leon Meglič
str. 91–94

PRILOGE:

1. SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2+
Članek: Ghelardi A, Parazzini F, Martella F, Pieralli A, Bay P, Tonetti A, Svelato A, Bertacca G, Lombardi S, Joura EA. SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2+. Gynecol Oncol. 2018 Nov;151(2):229-234.
str. 91–96
Dostopno na spletu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825818311636

2. From the monovalent to the nine-valent HPV vaccine
Članek: Pils S, Joura EA. From the monovalent to the nine-valent HPV vaccine. Clin Microbiol Infect. 2015 Sep;21(9):827-33.
str. 97–103
Dostopno na spletu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X15004383

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava