Za stroko

Izobraževanja

Zbornik predavanj 4. izobraževalnega dne programa ZORA

Prenos celotnega zbornika

Zbornik predavanj, 4. izobraževalni dan programa ZORA. Brdo pri Kranju, 26. april 2013. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2013.

ISBN 978-961-6071-80-2

 

Prispevki iz zbornika 4. izobraževalnega dne programa ZORA

V: Zbornik predavanj, 4. izobraževalni dan programa ZORA. Brdo pri Kranju, 26. april 2013.
Ljubljana: Onkološki inštitut, 2013.
ISBN 978-961-6071-80-2

Uvodnik 
Maja Primic Žakelj, vodja Državnega programa Zora

10 let delovanja programa Zora 
Maja Primic Žakelj

Zunanja kontrola kakovosti pregledovanja BMV v okviru programa ZORA, petletne izkušnje
Ana Pogačnik, Alenka Repše Fokter, Margareta Strojan Fležar, Vivijana Snoj

Ponovni pregled brisov pri ženskah, ki so zbolele za RMV s prikazom primera
Alenka Repše Fokter, Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Vivijana Snoj

Mikroinvazivni ploščatocelični karcinom materničnega vratu: rezultati ponovnega svetlobnomikroskopskega pregleda vzorcev materničnega vratu (obdobje 2001–2007)
Helena Gutnik, Margareta Strojan Fležar

Uporaba triažnega testa HPV v programu Zora v letu 2012
Urška Ivanuš, Maja Primic Žakelj

Pomen kakovosti kolposkopije za preprečevanje prekomerne diagnostike in zdravljenja ter preprečevanje spregledanih patoloških sprememb materničnega vratu
Špela Smrkolj, Nina Jančar, Urška Ivanuš

Pomen kakovosti histološke diagnostike za preprečevanje prekomernega zdravljenja in preprečevanje spregledanih patoloških sprememb materničnega vratu
Margareta Strojan Fležar , Urška Ivanuš

Analiza primera: Diagnostični postopki in potek zdravljenja pri bolnici s pozitivnim testom HPV in citološkim izvidom PIL nizke stopnje
Tadeja Štrumbelj, Margareta Strojan Fležar, Snježana Frković Grazio

Analiza primera: Potek zdravljenja bolnice s patološkim brisom in negativnim testom HPV
Tatjana Kodrič, Kristina Gornik Kramberger, Simona Hutter Čelik, Helena Gutnik, Rajko Kavalar, Alenka Repše Fokter

Analiza primera: Adenokarcinom in situ: prikaz primera
Urška Ferletič, Sabrina Zajec, Jadranka Vrh Jermančič, Dušan Deisinger

Pomen komunikacije v odnosu med zdravstvenim osebjem in ženskami v državnem presejalnem programu ZORA
Amela Duratović

Analiza primera: Potek bolezni pri bolnici s CIN in začetnim karcinomom, ki se ni želela zdraviti
Uršula Salobir Gajšek, Filip Simoniti, Simona Šramek Zatler, Alenka Repše Fokter

Analiza primera: Spontana regresija CIN 2 pri bolnici, ki se ni želela zdraviti
Urška Gašper Oblak, Helena Gutnik, Snježana Frković Grazio

Analiza primera: Sodelovanje Registra Zora in ginekoloških timov v skupni skrbi za ženske s patološkimi izvidi
Mojca Florjančič, Mojca Kuster

Cervical screening in England: the past, present, and future. 
Ponatis članka z dovoljenjem avtorjev: Albrow R, Kitchener H, Gupta N, Desai M. Cervical screening in England: the past, present, and future. Cancer Cytopathol. 2012; 120(2): 87–96.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava