Zgibanka ZORA

Novica,

Svetovna zdravstvena organizacija izpostavila program ZORA kot primer dobre prakse v novi publikaciji Short Guide to Cancer Screening


V začetku februarja 2022 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) izdala publikacijo o presejanju za raka (A short guide to cancer screening), ki opisuje pomen in elemente organiziranega presejanja za raka ter s tem povezane koristi in možne škode. 

V publikaciji je izpostavljen slovenski presejalni progam ZORA, kot primer uspešnega prehoda iz priložnostnega (oportunističnega presejanja) v organizirano presejanje leta 2003. Z uvedbo organiziranega presejanja se je v Sloveniji kljub podaljšanju presejalnega intervala, starostni omejitvi za presejanje in zmanjšanju deleža žensk, ki po presejanju potrebujejo dodatno diagnostiko, breme raka materničnega vratu pomembno zmanjšalo. Zmanjšanje bremena raka materničnega vratu je predvsem posledica bolj učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb visoke stopnje na račun povečanja pregledanosti ciljne skupine žensk v programu ZORA ter zagotavljanja, spremljanja in nadzora kakovosti storitev na vseh ravneh organiziranega programa, od vabljenja, presejanja, dodatne diagnostike, zdravljenja in spremljanja po zdravljenju. 

Publikacija je izšla 4. februarja 2022, ob svetovnem dnevu boja proti raku, SZO pa je izid publikacije pospremila s spletnim dogodkom na katerem je slovenske izkušnje predstavila vodja Državnega programa ZORA, doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med. Celoten posnetek je dostopen tu, predstavitev slovenskega presejalnega programa za raka materničnega vratu in njegovih uspehov pa poteka od 6:30–10:10. 

Vir: A short guide to cancer screening

Vir: A short guide to cancer screening

Vir: United Action Against Cancer - Cancer screening


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava