Zgibanka ZORA

Novica,

Revija Cancer World izpostavila Slovenijo kot uspešno v boju proti raku materničnega vratu


31. marca 2022 je bil v reviji Cancer World objavljen članek o eliminaciji raka materničnega vratu. Avtorica članka Sophie Fessl je zastavila vprašanje, s katerimi strategijami lahko zmanjšamo število okužb s HPV, in kaj se lahko naučimo od držav, ki že napredujejo v smeri eliminacije raka materničnega vratu. Poleg prof. Karen Canfell, avstralske epidemiologinje in raziskovalke, prof. Daniela Kellyja, sopredsednika HPV Action Network in Peterja Bakerja, vodje kampanje za HPV Action Network, je intervjuvala tudi doc. dr. Urško Ivanuš, vodjo Državnega programa ZORA.

Eliminacijo raka materničnega vratu bomo dosegli, ko bo incidenca raka materničnega vratu enaka ali manjša od 4 primerov na 100.000 žensk. Za doseganje eliminacije je ključnega pomena kombinacija preventive, presejanja in zdravljenja. Vse to zajemajo trije cilji, njihova izpolnitev do leta 2030 pa za države pomeni, da so na dobri poti k eliminaciji raka materničnega vratu. Ti trije cilji so: 90 % precepljenosti deklic proti HPV, 70 % pregledanosti žensk v presejalnem programu in cilj, da je 90 % žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu ustrezno zdravljenih.

Avstralija je bila ena ključnih držav pri razvoju strategije za eliminacijo raka materničnega vratu. Karen Canfell, avstralska epidemiologinja in raziskovalka je povedala, da je Avstralija na zelo dobri poti k eliminaciji raka materničnega vratu, saj naj bi jo, glede na projekcije, dosegla med letoma 2028 in 2035. So tudi ena izmed prvih držav, ki je že leta 2007 uvedla državni program cepljenja deklic proti HPV. Kljub uspehu organiziranega populacijskega presejalnega programa prof. Canfell opozarja na neenakosti v presejanju, saj je breme raka materničnega vratu večje v državah z nižjimi dohodki. Razlike zaznavajo tudi pri njih, saj je udeležba med Aborigini in prebivalkami preliva Torres Strait nižja. Leta 2017 so namesto testa PAP začeli s presejanjem s testom HPV, ki je omogočil večjo dostopnost presejanja. Ženske imajo namreč možnost samoodvzema brisa, prav tako pa je rezultate testa možno pridobiti veliko hitreje, v primerjavi z rezultati testa PAP. 

V Evropi se za eliminacijo zavzema HPV Action Network, ki združuje vse interesne skupine in organizacije in usmerja Evropo k eliminaciji raka materničnega vratu. Prednosti eliminacije in težavnost naloge bosta večji v državah Srednje in Vzhodne Evrope, kjer je incidenca raka materničnega vratu 16 primerov na 100.000 žensk, v primerjavi z Zahodno Evropo, kjer je incidenca v povprečju nižja od 7 primerov na 100.000 žensk. Priporočila HPV Action Network vključujejo cepljenje proti HPV za vse najstnike, ne glede na spol, organiziran populacijski presejalni program, ki opravlja presejanje s pomočjo testa HPV, zdravljenje raka na najbolj učinkovit način in ozaveščanje in izobraževanje o HPV. Prof. Daniel Kelly, sopredsednik HPV Action Network, je povedal, da so Evropski Uniji namenoma predstavili načrt za eliminacijo različnih rakov ter za datum eliminacije določili leto 2030, saj je sledenje napredku lažje, če obstaja začrtan cilj.

Poziv k cepljenju za vse je bil vključen tudi v Evropski načrt za boj proti raku. Peter Baker, vodja kampanje za HPV Action Network, opozarja, da je za eliminacijo raka materničnega vratu pomembno cepljenje za vse, saj so tudi moški tisti, ki prenašajo HPV. Zaščititi pa je potrebno tudi moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Baker pravi, da morajo biti naši cilji dolgoročni in usmerjeni na vse, kljub pozivu Svetovne zdravstvene organizacije, da je potrebno proti HPV cepiti samo dekleta. Baker opozarja, da je okužba s HPV spolno prenosljiva in da cepljenje ne pomeni, da bodo mladi spremenili svoje vedenje v povezavi s spolnostjo. Po mnenju prof. Kellyja mora uspešna kampanja pokazati staršem, da je zaščita pred začetkom spolne aktivnosti boljša, kot tista po njej. 

Izziv za oživitev Evropskega načrta za boj proti raku, je po mnenju prof. Kellyja, večji v državah, ki so trenutno v zaostanku glede na načrt. Pomembno je, da se takšnim državam omogoči učenje od drugih, ter se jim na tak način nudi podporo. V pomoč jim bo skupni ukrep za cepljenje proti HPV, ki je bil objavljen februarja 2022, kot dodaten ukrep v sklopu Evropskega načrta za boj proti raku.

V članku je kot ena izmed držav, ki ji je uspelo vzpostaviti kvaliteten presejalni register ter organiziran populacijski program, izpostavljena Slovenija. Doc. dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega programa ZORA, je povedala, da je bilo vloženega veliko truda za dvig pregledanosti. Potrebno je bilo implementirati standarde in smernice ter vzpostaviti presejalni register. Sedaj pa imamo vizijo, da bo Slovenija ena izmed prvih držav, ki bo uspela eliminirati raka materničnega vratu. Dr. Ivanuš je izpostavila, da ima Slovenija namen v prihodnjih letih preiti s testa PAP na HPV testiranje, pri tem pa bo zelo pomembna starostna meja, pri kateri bodo dekleta presejana s HPV testom, saj ima vsaka četrta ženska v starosti od 20 do 24 let okužbo s HPV, ki pa lahko izzveni sama od sebe ali vodi v bolezen. Pomembno je, da je HPV test odvzet v primerni starosti, da lahko dosežemo največji učinek. Presejanje s testom HPV ima namreč večje koristi po 30. letu. K nižanju razlik v incidenci lahko pripomore tudi cepljenje proti HPV. Slovenija je leta 2009 uvedla državni program cepljenja za deklice v 6. razredu osnovne šole, od leta 2021 pa se proti HPV lahko cepijo tudi dečki v 6. razredu osnovne šole

Slovenija sodeluje v različnih evropskih projektih, v katerih prenaša svoje izkušnje tudi drugim državam, med njimi je projekt EU-TOPIA-EAST. Dr. Ivanuš izpostavlja, da je kljub znanju, ki ga imamo o implementaciji uspešnih presejalnih programov, prenos v prakso še vedno težaven. Po njenem mnenju je prenos znanja v prakso lažji pri cepljenju proti HPV, kot pri implementaciji presejalnih programov, še vedno pa se je potrebno tega lotiti na način, ki bo sprejet s strani skupnosti. 
 


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava