Zgibanka ZORA

Novica,

Poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o izvajanju onkološke dejavnosti in presejalnih programov med pandemijo covid-19


V nedavnem poročilu OECD z naslovom: »Vpliv pandemije covid-19 na obravnavo onkoloških bolnikov v državah OECD« opozarjajo na nevarnosti prekinitve primarne in sekundarne preventive ter onkoloških dejavnosti v času pandemije covid-19. V mnogih državah so se aktivnostipomembno zmanjšale, ponekod tudi za 40 %. 

Države so se na pandemske izzive odzivale različno tudi na področju presejanja za rake. Na začetku pandemije covid-19 je 16 izmed 21 držav OECD zaustavilo presejalne programe za raka. Presejalni programi so bili zaustavljeni zaradi zahtev po ohranjanju varne razdalje, pomanjkanja zaščitne opreme in prerazporejanja osebja na covid oddelke, prav tako mnogi zaradi strahu pred okužbo niso poiskali pomoči tudi, če so že imeli prve sumljive simptome za raka. Tudi v Sloveniji so se v obdobju od marca do maja 2020 vsi presejalni programi zaustavili, nismo izvajali presejalnih pregledov, medtem, ko se je obravnava posameznikov s simptomi ali že odkritimi spremembami, nadaljevala in ni bila prekinjena. Po ponovnem zagonu vseh treh presejalnih programov maja 2020, se presejalni programi niso več zaustavljali. 

OECD je v poročilu izpostavil Slovenijo predvsem kot državo, ki je kljub pandemiji in omejenim virom uspela ubrati učinkovit pristop. Slovenski presejalni programi so izdali tudi skupno izjavo za javnost o pomenu presejanja za raka, povečanje obsega izvajanja presejalnih ginekoloških pregledov v sklopu državnega programa ZORA pa so podprli tudi izvajalci na državnem nivoju. Prepoznali so tudi dodano vrednost prednostne obravnave bolj ogroženih žensk v programu ZORA, na podlagi izračunov in seznamov, ki smo jih s sedeža programa ZORA poslali vsem ginekološkim ambulantam.

Veseli nas, da je bil v Sloveniji prepoznan pomen onkološke dejavnosti kljub pandemiji covid-19 ter da so se presejalni programi ZORA, DORA in Svit izvajali kljub različnim zaščitnim ukrepom. 

Poročilo OECD je dostopno tu
Članek o vplivu pandemije covid-19 na organizirano presejanje za raka materničnega vratu v Sloveniji je dostopen tu.
 


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava