Zgibanka ZORA

Novica,

Podelitev plaket na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku


25. maja 2022 je na Ministrstvu za zdravje potekala tradicionalna 39. seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Na seji so podelili plakete in priznanja zaslužnim posameznikom, ki s svojim delom pomembno pripomorejo pri ozaveščanju prebivalstva glede preventive raka ter s tem doprinesejo k obvladovanju raka. Zlate plakete so tokrat podelili posameznikom, ki so s svojim požrtvovalnim delom v času pandemije covid-19 na državni ravni pomembno pripomogli k temu, da je bila onkološka dejavnost, vključno s preventivo raka v Sloveniji, tudi v času pandemije covid-19 prepoznana kot pomembna zdravstvena dejavnost, ki se mora nadaljevati tudi v najbolj težkih trenutkih pandemije.

Zlate plakete je prejemnikom izročil minister za zdravje Janez Poklukar, prejeli pa so jih strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., vodje vseh treh presejalnih programov v Sloveniji: vodja programa Svit dr. Dominika Novak Mlakar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl z Onkološkega inštituta Ljubljana, vodja programa ZORA doc. dr. Urška Ivanuš z Onkološkega inštituta Ljubljana ter Mojca Gobec, dr. med., dolgoletna direktorica Direktorata za javno zdravje, sedaj vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje.

Zlato plaketo je v imenu programa ZORA prejela vodja programa doc. dr. Urška Ivanuš, plaketa pa je namenjena vsem, ki so pripomogli k temu, da je bila 70 % pregledanost po prekinitvi presejanja zaradi pandemije covid-19 v začetku leta 2020 ponovno dosežena že jeseni istega leta. Brez sodelovanja vseh ginekologov, medicinskih sester, sodelavcev v vseh laboratorijih ter vseh ostalih izvajalcev ter tudi žensk, ki so se udeleževale preventivnih ginekoloških pregledov to ne bi bilo mogoče. Posebno se zahvaljujemo Ministrstvu za zdravje, vodstvu Onkološkega inštituta Ljubljana, RSK za ginekologijo in porodništvo, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter ostalim, ki so pripomogli k temu, da so presejalni programi kljub pandemiji covid-19 opravljali svoje delo in še naprej reševali življenja. Zahvaljujemo se tudi programu DORA in Svit za sodelovanje med pandemijo covid-19, izmenjevanje idej in skupno iskanje rešitev za večjo udeležbo v presejalnih programih. 

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih, srebrnih in bronastih plaket ter pisnih priznanj. 

Sporočilo za javnost je dostopno tu.

Priloga sporočilu za javnost z obrazložitvijo za podelitev zaslužnih plaket in priznanj je dostopna tu.

Utemeljitev zlate plakete Zveze za program ZORA: »V programu ZORA so v času nekajtedenske prekinitve presejanja odložili 90 % presejalnih pregledov, ki so jih ginekološke ambulante v veliki meri nadoknadile s povečanim delom čez poletje, tako da je triletna pregledanost žensk v programu ZORA po prehodnem zmanjšanju že jeseni leta 2020 ponovno presegla ciljnih 70 %,  število presejalnih testov pa je bilo že jeseni 2020 primerljivo kot v času pred pandemijo, prav tako se niso podaljšale čakalne dobe na obravnavo. Ob ponovnem zagonu programa so na sedežu programa ZORA na Onkološkem inštitutu pripravili in izvajalcem posredovali analize ogroženosti žensk glede na pretekle izvide ter sezname žensk z odloženimi pregledi in jim s tem omogočili, da so prednostno obravnavali bolj ogrožene ženske, kar je v nedavnem poročilu kot primer dobre prakse prepoznal tudi OECD. Zaradi manjšega odkrivanja predrakavih sprememb v starostni skupini od 30 do 39 let, se je Onkološki inštitut povezal z NIJZ, ki je v zadnji val pandemske raziskave SI-PANDA vključil tudi vprašanja, ki so pomagala razumeti zakaj se to dogaja in načrtovati ukrepanje. V letu 2020 so v programu ZORA ginekologi opravili 142.000 presejalnih pregledov ter odkrili in zdravili 1.500 predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu.«
 

Slavnostna seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Minister za zdravje Janez Poklular in doc. dr. Urška Ivanuš


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava