Zgibanka ZORA

Novica,

Pilotni projekt za povečanje pregledanosti v DP ZORA


Rak materničnega vratu (RMV) je eden redkih rakov, ki ga je mogoče preprečiti z odkrivanjem in pravočasnim zdravljenjem predrakavih sprememb. Svet Evropske zveze (EZ) je leta 2003 izdal priporočila za uvedbo organiziranih populacijskih presejalnih programov za raka in opredelil pogoje, ki jim morajo ti programi zadostiti. Slovenski Državni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) teče skladno s temi priporočili že od leta 2003. V prvih petih letih delovanja smo že dosegli ciljno triletno pregledanost žensk (70 %), ob tem se je incidenca raka materničnega vratu (RMV) zmanjšala za 38 %. To je tudi za evropska merila odličen dosežek. Vendar, dobra četrtina žensk se kljub številnim ponovnim vabilom presejalnega pregleda ne udeleži (neodzivnice) in več kot polovica novih RMV nastane prav v tej (manjši) skupini, zato je iskanje novih metod presejanja med njimi vodilni izziv presejalnih programov tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah.

Onkološki inštitut Ljubljana, nosilec DP ZORA, je v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje v začetku letošnjega leta zastavil triletni pilotni projekt, katerega namen je povečati pregledanost slovenskih žensk (neodzivnic) in s tem vplivati na dodatno zmanjšanje incidence raka materničnega vratu v Sloveniji. V ta namen je v projektu predvideno testiranje nove metode za presejanje RMV, pri kateri ženska na dom dobi tester za samoodvzem vaginalnega vzorca za test HPV. Če se izkaže, da je ženska HPV-pozitivna, se jo povabi na ginekološki pregled in nadaljnjo diagnostiko. S pilotnim projektom bomo preverili, ali je metoda primerna kot dodatna metoda presejanja pri tistih slovenskih ženskah, ki se do sedaj programa ZORA niso udeleževale. Metoda je primerna le za ženske nad 35 let, saj je prisotnost okužbe s HPV pri mlajših dokaj pogosta in izzveni v 90 % sama, brez posledic, v enem do dveh letih. Če bodo slovenske ženske novo metodo dobro sprejele ocenjujemo, da se bo samo z uvedbo te metode celokupna pregledanost v DP ZORA povečala za 10 %, kar bo pripomoglo k zmanjšanju incidence za 15 %. Ali so naša predvidevanja pravilna, se bo potrdilo šele po izteku pilotnega projekta.

V projektu sodelujejo mednarodno priznani slovenski strokovnjaki z različnih medicinskih področij. K sodelovanju smo povabili tudi dva vodilna strokovnjaka iz tujine, in sicer Ahtija Anttila, direktorja Finskega presejalnega registra in enega izmed urednikov Evropskih smernic ter Prvega evropskega poročila o presejanju raka in dr. Lawrencea von Karsa, vodjo skupine za zagotavljanje kakovosti v presejanju pri IARC. Sodelovanje raziskovalcev iz tujine bo prispevalo k usklajenosti predlagane raziskave s sorodnimi raziskavami v tujini, zato bodo naši rezultati mednarodno primerljivi.

Veseli bomo vseh morebitnih vprašanj na zora@remove-this.onko-i.si.


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava