Zgibanka ZORA

Novica,

Okrogla miza Sekcije za preventivno medicino o prihodnosti presejalnih programov za raka


Na 7. kongresu preventivne medicine v Mariboru, ki je potekal od 12. do 14. maja 2022, je vodja državnega programa ZORA, doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja, moderirala plenarno okroglo mizo z naslovom »Izboljšanje presejanje za raka v Evropi in v Sloveniji: kje smo, kam gremo in kakšna bo pot«. Doc. dr. Urška Ivanuš je predstavila slovenski pristop k implementaciji novih presejalnih programov za raka in vlogo Državne komisije za presejalne programe. Izpostavila je pomembnost znanstvenih dokazov, mednarodnih priporočil in slovenskih izkušenj pri presoji pobud za nove organizirane presejalne programe v Sloveniji. Pomembno je seveda tudi multidisciplinarno in vključevalno delovanje. Minister za zdravje je leta 2020 imenoval Državno komisijo za presejalne programe, z namenom, da bi Slovenija še naprej ostala ena izmed vodilnih držav v Evropi, ki svojim prebivalcem nudi vsa z dokazi podprta organizirana presejanja za rake, in s ciljem, da bomo z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb in raka zmanjšali breme teh rakov v Sloveniji. Tako bodo vodilni slovenski strokovnjaki iz klinične prakse, ki delujejo na področju pljučnega raka, raka prostate in raka želodca, spregovorili o obvladovanju teh rakov v Sloveniji in o tem, kako ga izboljšati.

O izboljšanju presejanja za raka v Evropski uniji s poudarkom na novih presejalnih programih za druge rake sta spregovorila profesor Harry deKoning, strokovnjak na področju javnega zdravja in ocenjevanja presejalnih programov ter profesorica Eva Kondorosi iz Skupine glavnih znanstvenih svetovalcev Evropske komisije. Predstavila sta povzetek poročila SAPEA o pregledu znanstvenih dokazov z naslovom »Izboljšanje presejanja raka v Evropski uniji« in znanstvenega mnenja Skupine glavnih znanstvenih svetovalcev Evropske komisije. Ti publikaciji bosta podlaga za posodobitev Priporočila Evropskega sveta o presejanju raka iz leta 2003 ter bosta zagotovili, da bo novo priporočilo temeljilo na sodobnih znanstvenih dokazih. 

Za rak materničnega vratu je priporočen prehod s citologije na HPV testiranje. V kombinaciji s cepljenjem proti HPV lahko dosežemo eliminacijo raka materničnega vratu v Evropi. 
 


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava