Zgibanka ZORA

Novica,

Izjava za javnost – Pojasnilo glede uporabe testa HPV na samoodvzetih vzorcih nožnice in materničnega vratu


V zadnjem obdobju smo v medijih opazili več objav, ki poročajo o uporabi testa HPV na samoodvzetih vzorcih nožnice in materničnega vratu za odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. Uporaba testa HPV na samoodvzetih vzorcih je opisana že v Evropskih priporočilih za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu (2015). Vendar je uporaba lahko koristna le, če poteka v okviru obstoječih organiziranih presejalnih programov, pri ženskah starih 35 let ali več, ki jih ne uspemo privabiti na redne presejalne preglede. Pri tem smemo uporabiti le klinično preverjen test HPV in klinično preverjen odvzemnik, testiranje mora izvajati akreditiran laboratorij, novo testiranje je nujno preveriti v nacionalni pilotni raziskavi. Uporaba, tudi klinično preverjenih testov, je odsvetovana, če za testiranje ni jasnih indikacij, saj lahko takšna uporaba prinese več škode kot koristi. Najbolj škodljiva je uporaba testa HPV pri mladih, zdravih ženskah.

Spodaj so navedena ključna sporočila izjave za javnost, ki smo jo pripravili na sedežu DP ZORA na Onkološkem inštitutu, celotno izjava pa je dostopna na povezavi: IZJAVA ZA JAVNOST – POJASNILO GLEDE UPORABE TESTA HPV NA SAMOODVZETH VZORCIH NOŽNICE IN MATERNIČNEGA VRATU

Ključna sporočila: 

  • Slovenija je na področju preprečevanja raka materničnega vratu izjemno uspešna, saj se je incidenca raka materničnega vratu od uvedbe programa ZORA leta 2003 prepolovila. Tega uspeha nikakor ne bi mogli doseči, če se ženske programa ZORA ne bi udeleževale v priporočenih intervalih in, če program ne bi bil organiziran v skladu z Evropskimi priporočili za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu (2008 in 2015) in Priporočilom Evropskega sveta o presejanju za rake (2003).  
  • Čeprav je z razvojem znanosti mogoče pričakovati nove metode za presejanje, je vse novosti treba uvajati organizirano in premišljeno. Vsaka novost s seboj prinaša tako koristi kot tveganja, ki lahko še izboljšajo ali ogrozijo odlične slovenske rezultate. Slovenija se namreč zaradi uspešnega organiziranega presejalnega programa že umešča med države z najmanjšim bremenom raka materničnega vratu.
  • Evropske smernice odsvetujejo uporabo testa HPV izven organiziranega presejalnega programa, saj lahko tak pristop povzroči več škode kot koristi. Na tržišču je komercialno dostopnih veliko število različnih testov HPV in pripomočkov za samoodvzem vzorca (odvzemniki), le redki so klinično preverjeni. Stroka ne priporoča uporabe testa HPV na zdravniško odvzetih ali samoodvzetih vzorcih mimo predpisanih indikacij, ki so zapisane v strokovnih smernicah in so raznolike. O uporabi testa HPV mora presoditi zdravnik, ki bo ženski rezultat testa tudi pojasnil in jo, glede na rezultat testa in strokovna priporočila, tudi ustrezno obravnaval. 
  • Test HPV na samoodvzetem vzorcu nožnice in materničnega vratu zaenkrat ni vključen v organizirano presejanje v Sloveniji. Priložnostnega/oportunističnega tovrstnega presejanja ne priporočamo, ker je veliko tveganje, da bo slovenskim ženskam prinesel več škode kot koristi. Proučujemo pa možnost, ki smo jo že preverjali v  veliki slovenski randomizirani raziskavi, da bi v programu ZORA uporabljali tudi test HPV na samoodvzetih vzorcih, vendar samo pri ženskah, ki ne prihajajo na redne presejalne ginekološke preglede. Ob tem bi morali upoštevati vsa priporočila evropskih smernic, ki zagotavljajo varno in učinkovito obravnavo ženske. Neodzivnice bi morale biti povabljene iz presejalnega centra, da si same odvzamejo vzorec, za katerega morajo po pošti prejeti tudi primeren odvzemnik. Uporabljati bi morali izključno klinično preverjen test HPV in beležiti vse izvide v centralnem presejalnem registru.
  • Ženske bodo največ naredila za svoje zdravje, če se bodo med 20. in 64. letom vsake tri leta redno udeleževale presejalnih pregledov ZORA in če se bodo cepile proti okužbi s HPV. Nacionalni program cepljenja priporoča cepljenje deklic v 6. razredu osnovne šole, brezplačno pa ga omogoča tudi zamudnicam do 26. leta. Presejanja se premalo udeležujejo predvsem ženske po dopolnjenem 50. letu starosti, zato je smiselno vlagati skupne napore v povečanje pregledanosti žensk v programu ZORA v tej starostni skupini. Precepljenost proti HPV je premajhna, cepi se le 50 % vseh slovenskih deklic v 6. razredu osnovne šole, zato je nujno povečati zaupanje slovenske javnosti v cepljenje proti HPV in cepljenje nasploh. 
     

Nazaj na: Novice
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava