Zgibanka ZORA

Novica,

Dnevi odprtih vrat slovenskih presejalnih programov za raka


Od 17.–19. maja 2022 je v organizaciji Onkološkega inštituta Ljubljana, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in projekta EU-TOPIA-EAST potekal mednarodni dogodek, na katerem smo se strokovnjakom iz Romunije, Črne Gore, Hrvaške in Nizozemske predstavili vsi trije slovenski presejalni programi za raka ZORA, DORA in Svit ter ambulanta za onkološko genetsko svetovanje in testiranje. 

Prvi dan je po kratkem uvodnem predavanju o pomenu in elementih organiziranih populacijskih presejalnih programov in  predstavitvi projekta EU-TOPIA-EAST sledila kratka predstavitev vseh treh presejalnih programov. V nadaljevanju so sledile podrobnejše predstavitve in obiski udeležencev dogodka na sedežih programov.

Kot prvi se je bolj podrobno predstavil program ZORA. Udeležencem smo predstavili organizacijsko strukturo progama, elemente organiziranega presejanja ter rezultate. Posebni predavanj sta bili namenjeni podrobni predstavitvi Registru ZORA ter konceptu prenove informacijskega sistema programa ZORA in naporom, ki jih v programu ZORA izvajamo za povečanje udeležbe žensk v programu in zmanjšanje neenakosti v udeležbi. 

V nadaljevanju je sledila predstavitev programa DORA z epidemiologijo raka dojk v Sloveniji, implementacijo programa DORA ter zagotavljanje kakovosti in organizacija v skladu z Evropskimi smernicami za kakovost v presejanju raka dojk. Na koncu dneva se je predstavila tudi ambulanta za onkološko genetsko svetovanje in testiranje. 

Drugi dan dogodka so predstavniki tujih držav prišli na ogled prostorov slovenskih presejalnih programov, kjer smo odgovorili na vsa njihova vprašanja o posameznem presejalnem programu. Po tem so sledile predstavitve tujih držav in njihovih izkušenj pri vzpostavitvi presejalnega programa ali učinkoviti izvedbi presejanja za raka. 

Tretji dan je sledila predstavitev programa Svit, epidemiologije raka danke in debelega črevesa v Sloveniji, evropskih in slovenskih smernic za zagotavljanje kakovosti v presejanju raka danke in debelega črevesa, poseben poudarek pa je bil namenjen tudi komunikacijski strategiji programa Svit.

Veseli nas, da smo lahko skupaj s predstavniki drugih presejalnih programov, tako domačih kot tujih, izmenjali izkušnje o organiziranosti presejalnih programov za raka in odgovorili na vprašanja predstavnikov iz tujine ter jim na tak način nudili pomoč na njihovi poti do organiziranih presejalnih programov za raka. Tudi mi smo se veliko naučili.

Hvala vsem, ki so bili del tega posebnega dogodka! Dogodek smo organizirali na pobudo udeležencev, ki so k programom s prošnjami za študijske obiske pristopali individualno, mi pa smo jih povezali pod okrilje enega dogodka. Izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna, saj smo tridnevni dogodek zaključili z obljubo, da tovrstno srečanje ni bilo zadnje.

Udeleženci dogodka Dnevi odrptih vrat slovenskih presejalnih programov za raka


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava