Zgibanka ZORA

Novica,

12. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu


Od 22. do 28. januarja 2018 bo potekal 12. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Ob tej priložnosti smo v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu in o tem obvestili medije.

Izjava DP ZORA za javnost in DP ZORA v slikah 2018 sta dostopni tudi na naši spletni strani, v poglavju Publikacije/Letna poročila.

Povzetek sporočila:

Po uvedbi DP ZORA leta 2003 se je incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji skoraj prepolovila. V letu 2014 je bila zabeležena najmanjša incidenca raka materničnega vratu v zadnjih 60 letih, to je v obdobju odkar deluje Register raka RS. V tem letu je zbolelo 114 žensk, skoraj polovico žensk manj kot leta 2003 in okoli 60 % žensk manj kot v začetku 60. let, ko je bila incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji največja – to je tudi v evropskem merilu odličen uspeh.

Slovenske ženske so program ZORA dobro sprejele in več kot 70 % se jih redno udeležuje presejalnih pregledov. Čeprav, za razliko od drugih rakov, za rakom materničnega vratu praviloma zbolevajo mlajše ženske, v Sloveniji zaradi učinkovitega presejalnega programa ZORA v zadnjih letih zbolevajo najpogosteje starejše ženske po 50. letu starosti, ki se niso redno udeleževale programa ZORA. Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida bolezni slabša. Pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, praviloma odkrijemo že predrakave spremembe (in jih zdravimo, preden se rak sploh razvije) ali pa odkrijemo raka v začetnem stadiju, ko je z enostavnim operativnim posegom dobro ozdravljiv. V Sloveniji se pregledov premalo udeležujejo predvsem starejše ženske, med 50. in 64. letom starosti.

Od leta 2009 v Sloveniji poteka brezplačno cepljenje deklic proti HPV v 6. razredu osnovne šole, po novem pa se lahko brezplačno cepijo tudi zamudnice, ki niso bile cepljene v rednem programu, dokler se šolajo. Presejalni interval se z vstopom cepljenih deklic v program ZORA ni spremenil in ostaja enak za cepljene in necepljene. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji precepljenost proti HPV premajhna.

Zato pozivamo:

  • ženske, še posebej v starosti 50−64 let, da se redno udeležujejo presejalnih pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj jih še vedno ogroža rak materničnega vratu;
  • starše, da dovolijo svojim otrokom, da se cepijo proti HPV in s tem zmanjšajo tveganje, da bodo njihovi otroci zboleli za predrakavimi spremembami in za raki, povezani z okužbami s HPV – med drugim so cepljena dekleta pomembno manj ogrožena za predrakave spremembe in raka materničnega vratu.

Nazaj na: Novice