Za stroko

Projekti

Projekt ureditve kolposkopije in multidisciplinarne obravnave žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu v Sloveniji

V Sloveniji kolposkopsko preiskavo potrebuje okoli 3 % žensk, ki se udeležijo presejanja. Okoli 1 % zaradi patoloških sprememb visoke stopnje in okoli 2 % zaradi pozitivnega triažnega testa HPV pol leta po presejalni diagnozi patološke spremembe materničnega vratu nizke stopnje, dvakrat zaporedno neuporabnega brisa materničnega vratu, ali zaradi simptomov, kljub negativnim izvidom brisa materničnega vratu. Nekatere od teh žensk bodo zdravljene in bodo kolposkopsko preiskavo potrebovale tudi v obdobju spremljanja po zdravljenju. V prihodnje bo kakovost kolposkopske preiskave in skladnost izvajanja preiskave z indikacijami še bolj pomembna, saj v program ZORA vstopajo deklice, cepljene proti okužbi s HPV, ki imajo manjše tveganje, da bodo kadarkoli zbolele z rakom materničnega vratu. Kljub temu bodo kljub cepljenju še vedno prebolevale klinično manj pomembne okužbe s HPV, ki bodo lahko povzročale tudi patološke spremembe materničnega vratu – vendar bodo te spremembe drugačne, manjše in težje opredeljive. Uporaba visoko občutljivih testov HPV v presejanju bo po drugi strani omogočala odkrivanje bolezni prej v naravnem poteku kot bris materničnega vratu za citološki pregled, kar pomeni, da bodo lezije manjše in bo verjetnost spontanega nazadovanja večja. Vse te spremembe zahtevajo v bližnji prihodnosti izurjene kolposkopiste in nadzor nad kakovostjo dela in rezultati kolposkopskih preiskav, da bi po eni strani preprečili prekomerno diagnostiko in nepotrebno zdravljenje, in po drugi strani spregledane spremembe, ki bodo nezdravljene vodile v razvoj raka materničnega vratu.

Kljub temu, da je kolposkopska preiskava odločilna za odkrivanje in zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu in s tem preprečevanje RMV, je v Sloveniji situacija na področju kolposkopije neurejena. Nihče v Sloveniji (vključno z ZZZS in programom ZORA) nima pregleda nad tem:
•    kdo vse izvaja kolposkopijo v Sloveniji;
•    koliko kolposkopij je narejenih letno;
•    koliko so letni stroški kolposkopij na državni ravni;
•    katere ženske so imele to preiskavo;
•    ali so imele indikacijo in to kakšna je kakovost preiskave.

Razlog za neurejenost je v tem, da se kolposkopska preiskava ne beleži v Registru ZORA (edina neregistrirana od vseh preiskav programa ZORA) in, da šifriranje storitve za obračun ZZZS ni transparentno: na različnih ravneh zdravstvenega varstva se kolposkopska preiskava različno šifrira in je tudi različno ovrednotena. Standardi Združenja za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (ZGOꟷSZD) obstajajo, a so zastareli in potrebni prevetritve - nihče tudi ne izvaja nadzora upoštevanja standardov. Različni kolposkopisti in ustanove uporabljajo različne zapise in obrazce za kolposkopski izvid in različno terminologijo (pogosto je izvid z roko narisan v zdravstveni karton ženske ali na list papirja).

Namen in cilji projekta

Zaradi velikega pomena kolposkopije za pravočasno odkrivanje in zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu in morebitne škode, povzročene zaradi nekakovostnega izvajanja preiskave, se v programu ZORA skupaj z ZGOꟷSZD in širšo skupino strokovnjakov že dlje čas trudimo urediti področje kolposkopije v Sloveniji. S širšim konsenzom ginekološke stroke različnih ravni zdravstvenega varstva predlagamo naslednje rešitve:
•    Določitev in redno preverjanje standardov za kolposkopiste in kolposkopske ambulante/centre (dovoljenje za delo/licenca) v okviru DP ZORA. Objava seznama kolposkopskih ambulant/centrov z dovoljenjem za delo/licenco na spletni strani programa ZORA, skladno s Pravilnikom o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Ur. l. RS, št. 57/18).
•    Reorganizacija umestitve kolposkopske preiskave v sistem ZV:
    •    Kolposkopsko preiskavo lahko še naprej izvaja osebni ginekolog (z dovoljenjem/ licenco/ specialnim znanjem s tega področja) za svoje opredeljene ženske (v svoji ambulanti na primarni ravni) ali za druge ženske (v kolposkopski ambulanti na sekundarni ravni), s predlogom, da se tovrstne ambulante po vzoru diabetoloških in antitrombotičnih ambulant po novem organizirajo tudi na primarnem nivoju (v Zdravstvenih zavodih primarnega nivoja ali pri koncesionarjih). Standardi za izvajanje kolposkopske preiskave na primarni in sekundarni ravni so enaki.
    •    Pri zapletenih primerih (neujemanje izvidov preiskav in/ali simptomov, nosečnice, ponavljajoče se spremembe…) za katere obstoji indikacija za napotitev ženske na multidisciplinarno obravnavo, se v okviru multidisciplinarnega konzilija za obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu izvede kolposkopija v okviru multidisciplinarne obravnave v kolposkopskem centru, ki mora izpolnjevati dodatne standarde kot so zagotavljanje multidisciplinarne obravnave ženske, revizije preparatov in zdravljenja, če je le to potrebno.
•    Uvedba multidisciplinarnega konzilija za ženske s predarkavimi spremembami materničnega vratu v okviru multidisciplinarnih kolposkopskih (MDK) centrov.
•    Uvedba transparentnega šifriranja kolposkopske preiskave in postopkov multidisciplinarnega konzilija za predrakave spremembe materničnega vratu za obračun ZZZS.
•    Določitev enotnih cen na ravni države za (a) kolposkopsko preiskavo in (b) postopke na multidisciplinarnem konziliju za predrakave spremembe materničnega vratu.
•    Registracija vseh kolposkopskih izvidov in napotovanj v prenovljenem informacijskem sistemu programa ZORA in spremljanje kakovosti izvajanja kolposkopije v okviru Državnega programa ZORA (po vzoru drugih izvidov s področja citopatologije, testov HPV in histopatologije), ki bo povezljiv v eZdravje, vse skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Ur. l. RS, št. 65/2000) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) (Ur. l. RS, št. 31/2018).

Dokumenti:
•    Informativna knjižica - Kolposkopska preiskava
•    Gradivo sestanka Usmerjevalnega odbora za rake - Ureditev kolposkopije na državni ravni
•    Prispevek iz zbornika 10. izobraževalnega dne programa ZORA - Predstavitev koncepta reorganizacije izvajanja kolposkopskih preiskav v Sloveniji
•    Prispevek iz zbornika 11. izobraževalnega dne programa ZORA - Predstavitev programskih smernic ZORA

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava