Za stroko

Projekti

Projekt priprave Programskih smernic ZORA (zaključen)

17. januarja 2022 smo izdali Programske smernice Državnega programa ZORA.

 

V letih 2019–2021 je potekal projekt priprave Programskih smernic ZORA. V skladu s 5. členom Presejalnega pravilnika Programske smernice opredeljujejo: 

 • presejalno politiko, ki določa cilje presejalnega programa, ciljne skupine presejalnega programa, presejalni interval in presejalni test;
 • upravljavske storitve in način njihovega izvajanja;
 • zdravstvene storitve in način njihovega izvajanja;
 • druge storitve, ki jih določa ta pravilnik ali jih potrdi usmerjevalni odbor, in način njihovega izvajanja;
 • ukrepe za zmanjšanje neodzivnosti žensk,  ki se ne udeležujejo presejalnih pregledov in tistih, ki se po pozitivnem izvidu presejalnega testa ne udeležijo nadaljnje obravnave;
 • standarde za vključitev izvajalcev zdravstvenih storitev v presejalni program;
 • navodila izvajalcem zdravstvenih storitev za pošiljanje izvidov in drugih podatkov v informacijski sistem presejalnega programa;
 • strokovne smernice za obravnavo oseb z nenormalnim rezultatom presejalnega testa ali z odkrito boleznijo;
 • kazalnike kakovosti izvajanja presejalnega programa;
 • način nadzora nad izvajanjem presejalnega programa;
 • ukrepe za izvajalce ob neizpolnjevanju standardov oziroma kazalcev kakovosti programa, ki vključujejo opomin, dodatno strokovno izpopolnjevanje in izključitev izvajalca iz izvajanja zdravstvenih storitev v okviru presejalnega programa;
 • navedbo strokovnih področij dela s katerih morajo biti člani Strokovnega sveta.

Za pripravo in revidiranje programskih smernic je odgovoren vodja programa ZORA ali njegov namestnik. Pri pripravi smernic mu pomagajo člani Strokovnega sveta, vodje in člani Strokovnih in delovnih skupin ZORA in po potrebi tudi druge službe nosilca in zunanji deležniki programa ZORA, na primer predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za zdravje, nevladnih organizacij in drugi. Programske smernice pred predstavitvijo na Usmerjevalnem odboru pregleda in odobri odgovorna oseba Onkološkega inštituta Ljubljana, oziroma pristojne službe, ki jih odgovorna oseba nosilca določi. Programske smernice Usmerjevalnemu odboru predstavi vodja programa, različnim strokovnim telesom in združenjem pa jih predstavijo vodje posameznih strokovnih skupin ZORA.

Od 12. 5. 2021 do 28. 05. 2021 smo zbirali predloge za izboljšavo osnutka Programskih smernic ZORA.

Objavljamo zbrane predloge na osnutek Pogramskih smernic ZORA.

Odgovori na komentarje iz javne razprave na Programske smernice.

17. januarja 2022 smo izdali Programske smernice Državnega programa ZORA.

 

Zadnja posodobitev strani: 17. 1. 2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava