Za stroko

Izobraževanja

Prispevki iz zbornika 6. izobraževalnega dne programa ZORA

V: Zbornik predavanj, 6. izobraževalni dan programa ZORA. Brdo pri Kranju, 6. november 2015. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2015.

ISBN 978-961-6071-91-8
Prenos celotnega zbornika

 

Pregled dela in novosti v DP ZORA – 2014/2015
Maja Primic Žakelj, Urška Ivanuš

Nove Smernice za zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu
Iztok Takač, Špela Smrkolj, Urška Ivanuš, Darja Arko, Andraž Dovnik

Zapleteni kolposkopski primeri
Leon Meglič

Tveganje prezgodnjega poroda po konizaciji: pregled literature in slovenski rezultati
Nina Jančar, Barbara Mihevc Ponikvar, Sonja Tomšič

Prikaz primera: HPV negativni rak materničnega vratu
Andraž Dovnik, Maja Pakiž, Mario Poljak

Prikaz primera: Neobičajna oblika invazivnega ploščatoceličnega karcinoma
Alenka Repše Fokter, Cvetka Skušek Fakin, Boris Pospihalj

Ujemanje citoloških in histopatoloških izvidov: slovenski rezultati
Vivijana Snoj, Urška Ivanuš, Ana Pogačnik, Maja Primic Žakelj

HPV v Sloveniji: rezultati slovenskih raziskav (2012−2015) in uporaba s HPV-povezane tehnologije
Mario Poljak

Test HPV doma za neodzivnice programa ZORA: preliminarni rezultati
Urška Ivanuš, Maja Primic Žakelj

Prikaz primera: Rak materničnega vratu odkrit s testom HPV doma pri neodzivnici
Uršula Salobir Gajšek, Jakob Koren, Marica Miklavc, Zlatko Iternička, Simona Šramek Zatler, Alenka Repše Fokter

Prikaz primera: CIN 3 po cepljenju proti HPV pri pacientki z družinsko anamnezo raka materničnega vratu
Darja Gašperlin Dovnik, Alenka Repše Fokter, Snježana Frković Grazio

Cepljenje proti HPV po konizaciji – kako se pogovarjati s pacientkami
Mateja Marčec, Leon Meglič, Urška Salobir Gajšek

Minutka za genetiko: Onkološko genetsko svetovanje in testiranje na Onkološkem inštitutu – dedni rak dojk, jajčnikov in debelega črevesa
Mateja Krajc

Pomembne informacije o DORI:

· Presejanje za raka dojk: program DORA
  Katja Jarm, Mateja Krajc, Maja Primic Žakelj, Cveto Šval, Firdeusa Firi Purić, Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl

· Kazalniki kakovosti in rezultati v slovenskem presejalnem programu DORA
  Katja Jarm, Mateja Krajc, Cveto Šval

· Nadzor kakovosti dela radiologov – odčitovalcev v procesu presejanja v programu DORA
  Kristijana Hertl, Maksimiljan Kadivec

· Nadzor kakovosti dela radioloških inženirjev pri presejanju v programu DORA
  Veronika Kutnar

Obravnava žensk s spremembami materničnega vratu na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Sebastjan Merlo, Aleš Vakselj

Dodatno: predavanje

Cervikalna citologija: nadzor kakovosti v citologiji
Ana Pogačnik, Alenka Repše Fokter, Vivijana Snoj, Margareta Strojan Fležar (strokovna skupina za citologijo DP ZORA)

Cervikalna patologija: posodobljena klasifikacija in smernice, informatizacija
Margareta Strojan Fležar, Snježana Frković Grazio, Helena Gutnik (strokovna skupina za patologijo DP ZORA)

Histopatološka ocena stanja ekscizijskih robov pri konizaciji
Snježana Frković Grazio

Vloga fizioterapije po operativnem zdravljenju sprememb materničnega vratu
Darija Šćepanović

Spodbujanje udeležbe: kakšne so posledice, če se ženska ne odzove vabilu
Mojca Florjančič, Polona Škulj, Mojca Kuster, Maruška Ferjančič

Vloga zdravstvene nege pri obravnavi pacientk z operativnimi posegi predrakavih sprememb materničnega vratu
Danijela Pušnik

Izkušnje z naročanjem pacientk na preventivne preglede
Polonca Abunar, Valentina Vajović

Cervical cancer screening in Europe: Quality assurance and organisation of programmes
Povzetek članka: Elfström KM, Arnheim-Dahlström L, von Karsa L, Dillner J. Cervical cancer screening in Europe: Quality assurance and organisation of programmes. Eur J Cancer 2015; 51(8): 950-68.
Dodatno: predavanje Lawrenca von Karse

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination
Lawrence von Karsa, Marc Arbyn, Hugo De Vuyst, Joakim Dillner, Lena Dillner, Silvia Franceschi, Julietta Patnick, Guglielmo Ronco, Nereo Segnan, Eero Suonio, Sven Törnberg, Ahti Anttila
Dodatno: predavanje Lawrenca von Karse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava