Za stroko

Izobraževanja

Zbornik predavanj 9. izobraževalnega dne programa ZORA

Prenos celotnega zbornika

Zbornik predavanj, 9. izobraževalni dan programa ZORA. Brdo pri Kranju, 12. november 2019. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2019.

ISBN 978-961-7029-20-8 (pdf)

 

Predgovor
Urška Ivanuš
str. 5–6

Poročilo o rezultatih programa ZORA v letu 2018 in načrti za prihodnost
Urška Ivanuš, Mojca Florjančič, Tine Jerman
str. 7–23

Povzetek: Global strategy towards the elimination of cervical cancer as a public health
Vitaly Smelov
str. 24

Učinek cepljenja proti HPV na breme patoloških sprememb visoke stopnje in raka materničnega vratu: rezultati iz držav, ki so cepljenje uvedle med prvimi
Mario Poljak, Anja Ošterbenk Valenčak, Anja Šterbenc
str. 25–30

Umestitev tekočinske citologije v program ZORA: predstavitev pilotne raziskave
Veronika Kloboves Prevodnik, Mario Poljak, Anja Ošterbenk Valenčak, Jerneja Varl, Margareta, Strojan Fležar, Špela Smrkolj, Urška Gašper Oblak, Leon Meglič, Maja Primic Žakelj in Urška Ivanuš
str. 31–35

Povzetki: Burden of low-grade cervical lesions in young vaccinated and non-vaccinated women
Pekka Nieminen
str. 36–39

Povzetki: Treatment of low-grade cervical disease in young women in era of HPV vaccination
Pekka Nieminen
str. 40–44

Analiza konizacij v Sloveniji v letih 2009‒2018: diagnostika, zdravljenje in rezultati zdravljenja predrakavih sprememb materničnega vratu v Sloveniji
Ana Lasič, Urška Ivanuš, Tine Jerman, Špela Smrkolj, Branko Cvjetićanin, David Lukanović, Mojca Florjančič
str. 45–55

Predstavitev novosti, ki jih prinašajo nova Priporočila za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji
Sebastjan Merlo
str. 56–57

Novo zdravljenje raka materničnega vratu z imunoterapijo
Erik Škof
str. 58–59

Povezava med okužbo s HPV in žleznim rakom materničnega vratu ­- sprememba v bremenu bolezni pri cepljenih proti HPV
Maja Pakiž
str. 60–62
Predstavitev: Andrej Cokan

Cepljenje proti HPV v Sloveniji: rezultati in novosti
Nadja Šinkovec, Veronika Učakar, Marta Grgič Vitek
str. 63–69

Visoka precepljenost proti HPV v koroški regiji: primer dobre prakse
Neda Hudopisk, Miroslava Cajnkar Kac
str. 70–74

Cepljenje proti HPV na primarni ravni: primer dobre prakse v zdravstvenem domu za študente
Barbara Pregl
str. 75–76

Cepljenje proti HPV na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva: primer dobre prakse Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Nina Jančar
str. 77–79

Ključna sporočila o rabi kondoma
Bojana Pinter
str. 80–83

Sodelovanje med ginekologi in Zdravstveno vzgojnim centrom za povečanje precepljenosti proti HPV: primer dobre prakse iz kranjske regije
Ksenija Noč, Anamarija Petek
str. 84–87

Aktivnosti študentov medicine za povečanje precepljenosti proti HPV: primer dobre prakse
Jaka Šikonja
str. 88–91

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava