Za stroko

Izobraževanja

Zbornik predavanj 10. izobraževalnega dne programa ZORA

Prenos celotnega zbornika

Posamezna predavanja, 10. izobraževalni dan programa ZORA. Virtualni kongres, 17. november 2020. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2020.

Predgovor
Urška Ivanuš
str. 5–7

Poročilo o rezultatih programa ZORA v letu 2019 in v času pandemije COVID-19
Urška Ivanuš
str. 8–21

Delovanje onkološke dejavnosti v času pandemije COVID-19
Irena Oblak
str. 22–25

Prilagoditve programa ZORA v času pandemije COVID-19 na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva prilagojene tveganju žensk za patološke spremembe materničnega vratu
Leon Meglič
str. 26–29

Presejanje v času pandemije COVID-19 na primarni ravni zdravstvenega varstva
Urška Gašper Oblak
str. 30–39

Delovanje citopatoloških in histopatoloških laboratorijev v času pandemije COVID-19 s prikazom primera
Margareta Strojan Fležar
str. 40–50

Projekcija vpliva pandemije COVID-19 na pregledanost žensk v programu ZORA in breme predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu
Tine Jerman, Urška Ivanuš
str. 51–56

Povzetek: WHO launch of global strategy towards the elimination of cervical cancer during the COVID-19 pandemic: pros and cons
Vitaly Smelov
str. 57

Povzetek spletne strani WHO: Turning the tide: Slovenia’s success story of fighting cervical cancer
str. 58–59

Predstavitev prenovljenega informacijskega sistema programa ZORA − Zorica
Mojca Florjančič, Urška Ivanuš, Blaž Podobnik, Tomaž Tušek, Tine Jerman
str. 60–66

Predstavitev koncepta reorganizacije izvajanja kolposkopskih preiskav v Sloveniji
Špela Smrkolj, Urška Ivanuš, Maja Pakiž, Sebastjan Merlo
str. 67–70

Analiza spremljanja žensk po posegu na materničnem vratu: upoštevanje strokovnih priporočil in izidi
Tina Rajterič Brečko, Nina Jančar
str. 71–80

Povzetek: HPV vaccination during and after COVID-19 pandemic
Eduardo L. Franco
str. 81

Presejanje za raka materničnega vratu v času pandemije COVID-19 in po njej
Mario Poljak
str. 82–84

Cepljenje proti HPV v Sloveniji: rezultati v šolskem letu 2019/2020 in izzivi v pandemiji COVID-19
Nadja Šinkovec Zorko, Veronika Učakar, Marta Grgič Vitek
str. 85–91

Ploščatocelična intraepitelijska lezija visoke stopnje pri bolnicah po cepljenju proti HPV (prikaz primera)
Mateja Sladič, Pepita Taneska, Branko Cvjetićanin, Špela Smrkolj
str. 92–94

Minutka za ZDAJ.net
Barbara Mihevc Ponikvar, Sara Kotar
str. 95–97

Povezava med rakom materničnega vratu in kajenjem
Tina Kos, Urška Ivanuš
str. 98–100

Rabdomiosarkom materničnega vratu (prikaz primera)
Lena Žigon, Tina Kunič
str. 101–103

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava