7  Analiza časov

Dodatna pojasnila, ki veljajo za kazalnike v poglavju Analiza časov:

7.1 [T001][KK] Čas od odvzema vzorca do sprejema v laboratorij

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab molekularni lab histopatološki lab skupaj

Opis

Delovni dnevi od odvzema vzorca pri ginekologu do sprejema v laboratorij. Izračunamo povprečno in največjo vrednost ter odstotek izvidov sprejetih v 5 delovnih dnevih. Kazalnik je odvisen tako od podatka o datumu odvzema na napotnici oz. zahtevku za pregled vzorca, kot tudi datuma sprejema na izvidu. V poročilih za ginekologe prikazujemo rezultate za izvide BMV, HPV in histopatološke izvide, v poročilih za laboratorije pa glede na vrsto preiskave, ki jo opravljajo.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Povprečje /
Največja vrednost ginekologi citološki lab molekularni lab histopatološki lab /
Odstotek izvidov znotraj ciljne vrednosti glede na vse izvide 95 % vzorcev BMV in HPV v 5 delovnih dneh KK ginekologi

Stratifikacija

 • Koledarski meseci citološki lab histopatološki lab

Poročila

 • Poročila za ginekologe (BMV, test HPV, histopatološki izvidi) ginekologi
 • Poročila za citološke laboratorije (BMV) citološki lab
 • Poročila za molekularne laboratorije (test HPV) molekularni lab
 • Poročila za histopatološke laboratorije (histopatološki izvidi) histopatološki lab
 • Poročila ZORA (BMV, test HPV, histopatološki izvidi) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za ginekologe.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

/

7.2 [T002][KK] Čas od sprejema vzorca v laboratorij do izvida

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab molekularni lab histopatološki lab ginekologi skupaj

Opis

Delovni dnevi od sprejema vzorca v laboratorij do izdaje izvida. Izračunamo povprečno in največjo vrednost ter % izvidov izdanih v 10 (izvidi BMV in HPV) in 5 delovnih dnevih (histopatološki izvidi). Citopatološki in histopatološki laboratoriji dobijo tudi grafični prikaz frekvenčne porazdelitve po dnevih. Kazalnik je odvisen od podatka o datumu sprejema in izvida, ki ga v RZ dobimo na izvidu. Za presejalne BMV rok 10 delovnih dni od sprejema v laboratorij določajo tudi Evropske smernice (1). V poročilih za ginekologe prikazujemo rezultate za izvide BMV, HPV in histopatološke izvide, v poročilih za laboratorije pa glede na vrsto preiskave, ki jo opravljajo.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Povprečje /
Največja vrednost ginekologi citološki lab molekularni lab histopatološki lab /
Odstotek izvidov znotraj ciljne vrednosti glede na vse izvide • izvidi BMV in HPV: 95 % izvidov v 10 delovnih dneh KK citološki lab KK molekularni lab
• majhni posegi: sprejemljivo 95 %, pričakovano 98 % v 5 delovnih dneh KK histopatološki lab
• veliki posegi: sprejemljivo 90 %, pričakovano 95 % v 5 delovnih dneh za konizacije KK histopatološki lab
Frekvenčna porazdelitev (histogram) citološki lab histopatološki lab

Stratifikacija

 • Koledarski meseci citološki lab histopatološki lab
 • Kategorija posega (majhni/veliki, glej Dodatna pojasnila) citološki lab histopatološki lab

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab
 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za laboratorije.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od ciljnih vrednosti.

Dodatna pojasnila

7.3 [T003] Čas od odvzema vzorca do izvida

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab molekularni lab histopatološki lab ginekologi skupaj

Opis

Delovni dnevi od odvzema vzorca pri ginekologu do izdaje izvida v laboratoriju. Kazalnik predstavlja čas, ko ženska čaka na izvid. Izračunamo povprečne vrednosti in % izvidov BMV in HPV izdanih v 15 delovnih dneh od odvzema. Kazalnik je odvisen tako od podatka o datumu odvzema na napotnici oz. zahtevku za pregled vzorca, kot tudi datuma izvida, ki ga v RZ dobimo na izvidu. V poročilih za ginekologe prikazujemo rezultate za izvide BMV, HPV in histopatološke izvide, v poročilih za laboratorije pa glede na vrsto preiskave, ki jo opravljajo.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Povprečje /
Največja vrednost ginekologi citološki lab molekularni lab histopatološki lab /
Odstotek izvidov znotraj ciljne vrednosti glede na vse izvide izvidi BMV in HPV: 95 % izvidov v 15 delovnih dni skupaj
Frekvenčna porazdelitev (histogram) skupaj

Stratifikacija

 • Koledarski meseci citološki lab histopatološki lab

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab
 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

 • Potrebno je raziskati odstopanja od ciljnih vrednosti.

Dodatna pojasnila

/

Reference

1.
Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al., eds. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second Edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 2008.