2  Breme bolezni

2.1 [B001][KK] Rak materničnega vratu

Izvajalci (raven izračuna)

skupaj

Opis

Histopatološko potrjeni primeri RMV so registrirani v Registru raka RS (RRRS). RRRS je vir podatkov in je dinamična baza, zato se število novih primerov v določenem časovnem obdobju lahko spreminja. Na spletni strani ZORA število novih primerov posodabljamo ob večjih spremembah. Več podatkov o RMV in CIN3 najdete na spletnem portalu SLORA (1), preko katerega lahko neposredno dostopate do podatkov o raku v Sloveniji in po svetu. Na portalu SLORA so podatki objavljeni takrat, ko RRRS zaključi vnos vseh prispelih prijav raka za določeno koledarsko leto. Ker pa RMV v RRRS spremljamo prednostno, imamo podatke o RMV na voljo prej kot za druge rake. Te podatke objavljamo v tabeli na spletni strani ZORA. Starostno standardizirana incidenčna stopnja (svetovni standard) je KK programa ZORA na državni ravni. Ciljno vrednost pod 4 na 100.000 žensk je postavila svetovna zdravstvena organizacija kot mejo za eliminacijo raka materničnega vratu kot javnozdravstvenega problema.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število novih primerov /
Groba incidenčna stopnja na 100.000 /
Starostno standardizirana incidenčna stopnja (evropski standard) /
Starostno standardizirana incidenčna stopnja (svetovni standard) /

Stratifikacija

/

Poročila

  • Poročila ZORA
  • Spletna stran ZORA

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

  • Vir podatkov je Register raka RS.

2.2 [B002] CIN3

Izvajalci (raven izračuna)

skupaj

Opis

Histopatološko potrjeni primeri CIN3. Vir podatkov je Register raka RS (za pojasnila glej tudi poglavje sec-B001).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število novih primerov /
Groba incidenčna stopnja na 100.000 /

Stratifikacija

/

Poročila

  • Poročila ZORA

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

  • Vir podatkov je Register raka RS.

2.3 [B003][KK] Umrljivost zaradi RMV

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab citološki lab/presejalci molekularni lab histopatološki lab histopatološki lab/patologi skupaj

Opis

Umrljivost zaradi RMV. Podatke zbirajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), objavljeni so tudi na spletnem portalu SLORA (1), preko katerega lahko neposredno dostopate do podatkov o umrljivosti zaradi raka v Sloveniji in po svetu. Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (svetovni standard) je KK programa ZORA na državni ravni (za pojasnila glej tudi poglavje sec-B001).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Starostno standardizirana incidenčna stopnja (svetovni standard) Manj kot 2/100.000. KK skupaj

Stratifikacija

/

Poročila

  • Poročila ZORA skupaj
  • Spletna stran ZORA skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

  • KK programa ZORA na državni ravni.

Dodatna pojasnila

  • Vir podatkov o umrljivosti je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Reference

1.
Zadnik V, Žagar T. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. Available from: http://www.slora.si/