3  Izvidi BMV

3.1 [C001][KK] Letno število BMV

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab citološki lab/presejalci molekularni lab histopatološki lab skupaj

Opis

Letno število izvidov BMV, ki jih zabeležimo v RZ. Gre za osnovni kazalnik aktivnosti, ki se na različnih ravneh izračuna pojavlja v večini rednih poročil programa ZORA. RZ podatke o izvidih BMV pridobiva iz vseh slovenskih laboratorijev za vse ženske, ne glede na starost, razlog odvzema itd. Podatki so osnova za izračun števila odvzetih BMV posameznega ginekologa in števila ocenjenih BMV posameznega ocenjevalca v laboratoriju ter celotnega laboratorija. Kazalnik je KK za presejalce, od katerih se pričakuje vsaj 4.000 ocenjenih BMV letno. Ginekologi in laboratoriji dobijo podatek tako za presejalne BMV, kot tudi za vse BMV, ki so jih odvzeli oz. ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj) (in ne ločeno po izvajalcih).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število izvidov (N) 4.000 ali več. KK citološki lab/presejalci
Število različnih žensk z BMV (N) ginekologi /

Stratifikacija

 • Vsi BMV/presejalni BMV citološki lab ginekologi

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

Dodatna pojasnila

 • Presejalci z izvidi v več kot enem laboratoriju so pri tem kazalniku uvrščeni v poročilo oddelka, kjer so v referenčnem letu izdali največ izvidov. Prikazano pa je skupno letno število izvidov presejalca (v vseh oddelkih skupaj). citološki lab/presejalci
 • Pri številu žensk s presejalnim BMV v poročilih za ginekologe štejemo vsako žensko s presejalnim BMV v letu na posamezni ravni izračuna (ginekolog v ambulanti, ginekolog ali Slovenija). Pri ginekologu, ki je isti ženski odvzel več presejalnih BMV v različnih ambulantah, je zato vsota žensk po ambulantah večja od števila žensk pri vseh ambulantah (skupaj). Prav tako je vsota vseh žensk s presejalnim BMV pri vseh ginekologih večja od skupnega števila žensk s presejalnih BMV za Slovenijo. ginekologi

3.2 [C002][KK] 3-letno število BMV

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab

Opis

Število vseh BMV, ki jih pregledajo v posameznem laboratoriju v treh letih. Je KK za laboratorije, od vsakega laboratorija se pričakuje vsaj 40.000 ocenjenih BMV v treh letih. Kazalnik se prikazuje v poročilih za laboratorije.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število (N) 40.000 ali več. KK citološki lab

Stratifikacija

/

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za citopatologijo

Dodatna pojasnila

3.3 [C003][KK] Izvidi BMV po kategorijah ocen (normalen, neneoplastične spremembe, patološke spremembe, neuporaben)

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab ginekologi skupaj

Opis

Število in delež izvidov po osnovnih kategorijah citoloških ocen: normalen, neneoplastične spremembe, patološke spremembe, neuporaben. Ginekologi v poročilih dobijo število in delež za presejalne BMV. Za laboratorije je ta kazalnik KK – delež presejalnih izvidov po posameznih kategorijah in starostnih skupinah, naj se ne bi razlikoval statistično značilno od preostalih laboratorijev. Ginekologi dobijo podatek za presejalne BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj) (in ne ločeno po izvajalcih).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov Odstotek po posameznih kategorijah se ne razlikuje statistično značilno od rezultatov za Slovenijo (presejalni BMV, stratifikacija po starostnih skupinah). KK citološki lab
Najmanjši in največji odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov med laboratoriji citološki lab /

Stratifikacija

 • Samo presejalni BMV ginekologi
 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab
 • 5-letne starostne skupine citološki lab
 • Zdravstvene regije skupaj

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov, še posebej:

 • Laboratoriji: delež neuporabnih, delež žensk, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo.
 • Ginekologi: delež neuporabnih.

Dodatna pojasnila

/

3.4 [C004] Patološke spremembe v BMV

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab skupaj

Opis

Podrobna opredelitev patoloških sprememb (APC-N, APC-VS, PIL-NS, PIL-VS, P-CA, AŽC-N, AŽC-VN, AIS, A-CA, SUSP-N, MLG-N) pri brisih, ki so bili ocenjeni kot patološki (sec-C003). Ginekologi dobijo podatek za presejalne BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število BMV (N) /

Stratifikacija

 • Samo presejalni BMV ginekologi
 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

3.5 [C005] Razlog odvzema

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab skupaj

Opis

Število in delež izvidov BMV glede na razlog odvzema, kot je označen na citološki napotnici. Ginekologi dobijo podatek za vse BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov /
Najmanjši in največji odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov med laboratoriji citološki lab /

Stratifikacija

 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

3.6 [C006] Mesto odvzema

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab

Opis

Število in delež izvidov BMV glede na mesto odvzema, kot je označeno na citološki napotnici. Ginekologi dobijo podatek za presejalne BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov /
Najmanjši in največji odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov med laboratoriji citološki lab /

Stratifikacija

 • Samo presejalni BMV ginekologi
 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

3.7 [C007] Kakovost

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab skupaj

Opis

Število in delež izvidov BMV glede na kakovost oz. uporabnost vzorca, ki je lahko uporaben ali neuporaben. Ginekologi dobijo podatek za vse BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov /
Najmanjši in največji odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov med laboratoriji citološki lab /

Stratifikacija

 • Samo presejalni BMV ginekologi
 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab
 • Poročila ZORA skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

3.8 [C008] Pomanjkljivosti v BMV

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi citološki lab

Opis

Podrobna opredelitev pomanjkljivosti v BMV. Ginekologi dobijo podatek za vse BMV, ki so jih odvzeli, laboratorij pa ločeno za samo presejalne in vse BMV skupaj, ki so jih ocenili. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov /
Najmanjši in največji odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov med laboratoriji citološki lab /

Stratifikacija

 • Samo presejalni BMV ginekologi
 • Vsi BMV/samo presejalni BMV citološki lab

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

Pri BMV, ki so neuporabni za citološko oceno, je nujno označiti pomanjkljivosti, vendar pa označene pomanjkljivosti še niso razlog za neuporabnost BMV (večina BMV je kljub pomanjkljivostim uporabnih za oceno).