6  Upoštevanje ginekoloških smernic

6.1 [S004][KK] Uporaba triažnega testa HPV v obdobju 6 +/– 3 mesece po patološki presejalni diagnozi nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi skupaj

Opis

S kazalnikom preverjamo, ali ginekologi upoštevajo priporočilo Smernic, ki priporočajo kontrolna BMV in test HPV 6 mesecev po citopatološki diagnozi APC-N za ženske po 20. letu starosti in diagnozi PIL-NS za ženske po 35. letu starosti (1). Računamo odstotek žensk, ki ima v 3–9 mesecih po patološki presejalni diagnozi nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV kontrolni BMV, odstotek od žensk s kontrolnim BMV, ki so imele tudi test HPV (zanima nas uporaba testa HPV pri ženskah, ki so bile na kontrolnem pregledu) in odstotek žensk, brez obeh testov v tem obdobju. Kazalnik računamo na posamezne ginekologe, ki rezultat dobijo v svoji poročilih. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek žensk s kontrolnim BMV glede na vse ženske s patološko presejalno diagnozo nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV ginekologi Pričakovano vsaj 90 %, zaželeno vsaj 95 %. KK ginekologi
Odstotek žensk s testom HPV glede na vse ženske s patološko presejalno diagnozo nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV, ki so imele kontrolni BMV ginekologi Pričakovano vsaj 90 %, zaželeno vsaj 95 %. KK ginekologi
Odstotek žensk brez testa HPV in BMV glede na vse ženske s patološko presejalno diagnozo nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV ginekologi skupaj Pričakovano manj kot 5 %, zaželeno manj kot 1 %. KK ginekologi
Odstotek žensk s testom HPV glede na vse ženske s patološko presejalno diagnozo nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV ginekologi skupaj /
Odstotek žensk s samo BMV glede na vse ženske s patološko presejalno diagnozo nizke stopnje z indikacijo za triažni test HPV ginekologi skupaj /

Stratifikacija

 • Zdravstvene regije skupaj

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za ginekologe.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • Kot izborni BMV upoštevamo prvo presejalno diagnozo APC-N (starost 20 let ali več) ali PIL-NS (starost 35 let ali več) v posameznem letu.
 • Kot kontrolni BMV in test HPV upoštevamo vse izvide pri ženski, ne glede na to, kateri ginekolog je vzorec odvzel.
 • Kot obdobje 6 +/– 3 mesece upoštevamo 91–274 dni.
 • Zaradi 9-mesečnega sledenja se kazalnik računa za krajše obdobje od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.

6.2 [S006][KK] Ustrezno zdravljenje žensk s histopatološko potrjeno spremembo materničnega vratu visoke stopnje PIL-VS+

Izvajalci (raven izračuna)

skupaj

Opis

S kazalnikom preverjamo, ali je bilo ustrezno zdravljenje žensk s histopatološko potrjeno spremembo materničnega vratu visoke stopnje PIL-VS+. Kot ustrezno zdravljene upoštevamo ženske, ki so v 3 mesecih po diagnostičnem posegu imele opravljen terapevtski poseg. Dodatno kazalnik izračunamo za obdobje 1 leta.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež žensk glede na vse ženske s histopatološko potrjeno spremembo materničnega vratu visoke stopnje PIL-VS+ z diagnostičnim posegom, ki imajo v 3 mesecih opravljen terapevtski poseg Vsaj 90 %, zaželeno 95 % ali več. KK skupaj
Delež žensk glede na vse ženske s histopatološko potrjeno spremembo materničnega vratu visoke stopnje PIL-VS+ z diagnostičnim posegom, ki imajo v 1 letu opravljen terapevtski poseg /

Stratifikacija

/

Poročila

/

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK programa ZORA na državni ravni.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.
 • Če je delež zdravljenih manjši od priporočenega, se najprej preveri ali gre zmanjšanje morda na račun nosečnic.

Dodatna pojasnila

 • V primeru več verzij izvida diagnostičnega posega, upoštevamo zadnjo.
 • Zaradi 1-letnega sledenja se kazalnik računa za 1 leto manj od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.
 • Kot izborni poseg upoštevamo zadnji diagnostični poseg z diagnozo PIL-VS+ pri posamezni ženski v posameznem letu.
 • Kot ustrezno zdravljenje upoštevamo vsak terapevtski poseg, ne glede na diagnozo ali druge podatke z izvida (npr. konizacijski rob).
 • Kot obdobje 3 mesecev za terapevtski poseg upoštevamo 0–91 dni.

6.3 [S009][KK] Vsaj dva triažna testa HPV v 2,5 letih po konizaciji

Izvajalci (raven izračuna)

ginekologi

Opis

S kazalnikom preverjamo delovanje ginekologov v skladu s smernicami, po katerih bi ženska po konizaciji, ne glede na nadaljnje izvide, morala imeti v dveh letih in pol vsaj 2 testa HPV (1). Računamo odstotek žensk z dvema testoma HPV po konizaciji. Kazalnik računamo za posamezne ginekologe, ki rezultat dobijo v svoji poročilih.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek žensk glede na vse ženske s konizacijo 90 % ali več. NULL

Stratifikacija

 • Stratifikacija

Poročila

 • Poročila za ginekologe ginekologi

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za ginekologe.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • Kot izborno konizacijo upoštevamo vse konizacije, ki v obdobju 1–913 dni po konizaciji niso imele ponovnega posega s histopatološkim pregledom.
 • V primeru več izvidov testa HPV na isti dan, štejemo enega.
 • Kot obdobje 2,5 leta upoštevamo 1–913 dni.
 • Zaradi 2,5 letnega sledenja z izvidi HPV se kazalnik računa za 2–3 leta manj od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.

Reference

1.
Uršič-Vrščaj M, ed. Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana; 2011. Available from: https://zora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/strokovna_priporocila/2011_Smernice_web.pdf