Za stroko

Strokovna priporočila in smernice

Posodobljena nacionalna strokovna priporočila in smernice

2016

V veljavi od februarja 2016 dalje.

Vzorec citološkega izvida - klasifikacija po Bethesdi Prikaži

 

2015

V veljavi od novembra 2015 dalje.

Smernice za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na področju ginekološke patologije - cervikalna neoplazija Prikaži

 

2012

V veljavi od 1. oktobra 2012 dalje.

Smernice za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji Prikaži
Postopki za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji Prikaži

 

2011

V veljavi od 1. oktobra 2011 dalje.

Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu Prikaži
Postopki za odkrivanje in obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu Prikaži
Navodila ginekologom za delo v programu ZORA, posodobitev 2011 Prikaži
Navodila za citološke izvide brisov materničnega vratu - klasifikacija po Bethesdi Prikaži
Vzorec napotnice za triažni test HPV* Prikaži
Vzorec obrazca za privolitev po pojasnilu Prikaži
Informacijski sistem citoloških izvidov brisov materničnega vratu, Metodološka navodila 2011 Prikaži
Informacijski sistem izvidov triažnih testov HPV, Metodološka navodila 2011 Prikaži

 

*Triažne teste HPV, ki jih naročite v laboratorij na tej napotnici in so skladni z navedenimi indikacijami in navodilom ministrstva, lahko v skladu z okrožnico ZAE 15/11 obračunate ZZZS. Za pomoč pri izpolnjevanju nove napotnice si prebrite priporočila za izpolnjevanje napotnice za triažni test HPV.

 

Predhodna nacionalna strokovna priporočila in smernice

Niso več v veljavi.

Vzorec citološkega izvida - klasifikacija po Bethesdi (iz leta 2011) Prikaži
* Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu Prikaži
Navodila za odvzem brisa materničnega vratu in za izvajanje programa ZORA Prikaži
Navodila za poenotenje izvidov brisov materničnega vratu Prikaži
Metodološka navodila za informacijski sistem registra ZORA Prikaži
Navodila napotnim ambulantam Prikaži
Vzorec napotnice za citološki laboratorij Prikaži

*Od 1. oktobra 2010 je triažni test HPV vključen kot nadgradnja v program ZORA in je kot tak plačljiv iz zdravstvenega zavarovanja ženske. 

 

Mednarodna strokovna priporočila in smernice