Za stroko

Programski svet

Člani

 • Urška Ivanuš, dr. med, spec. javnega zdravja – vodja PS DP ZORA
 • dr. Maja Primic Žakelj, dr. med, spec. epidemiologije
 • dr. Ana Pogačnik, dr. med, spec. citopatologije
 • izr. prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med, spec. citopatologije
 • prim. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med, spec. citopatologije
 • Vivijana Snoj, dr. med, spec. citopatologije
 • Nuša Konec Juričić, dr. med, spec. socialne medicine
 • Blanka Mikl Mežnar, dr. med, Ministrstvo za zdravje
 • Bernarda Kociper, Ministrstvo za zdravje
 • izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med, spec. ginekologije in porodništva
 • Sonja Bebar, dr. med, spec. ginekologije in porodništva
 • Gorazd Noč, univ. dipl. mat.
 • Urška Gašper Oblak, dr. med, spec. ginekologije in porodništva
 • Renata Završnik Mihič, dr. med, spec. ginekologije in porodništva

Člani v preteklosti
 

Zapisniki sej