Zgibanka ZORA

Novice

Register ZORA trenutno vabi na preventivne preglede z odvzemom brisa materničnega vratu ženske s stalnim prebivališčem v regijah:

NOVO MESTO, RAVNE

Strokovnjaki DP ZORA skupaj s strokovnjaki DP DORA in DP SVIT aktivno sodelujemo v evropskem konzorciju EU-TOPIA, Towards Improved Screening in Europe. Na nedavnem sestanku konzorcija v mestecu Malmo na Švedskem, smo preverjali prve delne... več
14. maja 2018 bo v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete potekala ctiopatološka delavnica »Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV,« ki je namenjena vsem... več
V Programu ZORA smo v sodelovanju z Združenjem za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (SZD) izdali knjižico »Kolposkopska preiskava,« ki je namenjena ženskam pred kolposkopsko preiskavo ali ob napotitvi na... več
Da bi pripomogli k trajnostnemu razvoju DP ZORA, smo zasnovali koncept sodobnega informacijskega sistema, ki vključuje tudi nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti programa ZORA in upošteva tako potrebe in pričakovanja uporabnikov kot... več
Ministrica za zdravje je s sklepom veljavnim z dnem 27. 2. 2018 na položaj vodje Programskega sveta DP ZORA imenovala Urško Ivanuš, dr. med., specialistko javnega zdravja, ki je na Onkološkem Inštitutu za namene Programa in registra ZORA... več
Od 22. do 28. januarja 2018 bo potekal 12. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Ob tej priložnosti smo v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu in o tem obvestili medije.Izjava DP ZORA za... več
Z namenom standardizacije diagnostike na področju cervikalne patologije v Sloveniji smo v državnem programu ZORA pripravili pilotno shemo zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP), s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je skladnost med... več