Zgibanka ZORA

Novice

Register ZORA trenutno vabi na preventivne preglede z odvzemom brisa materničnega vratu ženske s stalnim prebivališčem v regijah:

NOVA GORICA

V naslednjih dneh boste v ginekološke ambulante prejeli nova obrazca (napotnica za triažni test HPV in privolitev po pojasnilu), ki se bosta uporabljala pri nadgradnji programa ZORA s triažnim testom HPV. Hkrati boste vsi ginekologi po... več
V poglavje "Triažni test HPV" na naši spletni strani smo dodali seznam pogostih strokovnih vprašanj z odgovori, ki smo jih v zadnjem obdobju prejeli s strani strokovnih sodelavcev programa. Pri vsakem odgovoru je naveden tudi vir za dodatne... več
Od 1. oktobra 2010 bodo storitve in materiali za triažni test HPV kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ženske, ki ima indikacijo za to preiskavo. Skladno z Evropskimi smernicami za presejanje raka materničnega vratu bomo za triažno... več
Predvidoma boste vsi ginekologi prejeli personalizirano poročilo o opravljenem delu na programu ZORA v letu 2009 po pošti še ta teden. Vir podatkov za poročila je Register ZORA. Podobno kot doslej, so preglednice pripravljene ločeno po... več
Ministrstvo za zdravje je konec avgusta izvajalcem ginekoloških pregledov poslalo dopis, kjer natančneje pojasnjuje nadgradnjo programa ZORA s triažnim testom HPV za ženske, ki imajo za test indikacijo skladno s Smernicami za celostno... več
Decembra 2009 je Zdravstveni svet Ministrstva za zdravje potrdil uporabo testa HPV za indikacije navedene v Smernicah za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami na materničnem vratu (Smernice). Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru... več
Veseli smo bili povabila na interno izobraževanje SB Dr. Franca Derganca NOVA GORICA, kjer smo 19. 05. 2010 predstavili delovanje Programa ZORA. V prijetnem vzdušju smo zaključili delovni dan, se pogovorili o aktualnih težavah in ugotovili,... več