Zgibanka ZORA

Novica,

ZORICA – Projekt prenove informacijskega sistema državnega programa ZORA


Da bi pripomogli k trajnostnemu razvoju DP ZORA, smo zasnovali koncept sodobnega informacijskega sistema, ki vključuje tudi nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti programa ZORA in upošteva tako potrebe in pričakovanja uporabnikov kot upravljavca programa. Vzpostaviti želimo učinkovito, robustno in prilagodljivo platformo, ki bo podprla izvajanje programa ZORA na vseh ravneh.

Prenovljen informacijski sistem DP ZORA (ZORICA) bo omogočal hitrejšo neposredno komunikacijo med vsemi deležniki DP ZORA, varno, zanesljivo in sledljivo izmenjavo podatkov ter brezpapirno izmenjavo dokumentov, ki nastajajo v procesu obravnave ženske v programu ZORA, med izvajalci programa ter boljši nadzor nad ustreznostjo in kakovostjo obravnave žensk v programu tako s strani izvajalcev programa, kot koordinacijskega centra programa. Sodobne tehnološke rešitve bodo zagotavljale manjše stroške obravnav in administrativne stroške ter učinkovitejše obvladovanje velike količine zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Z novimi tehnološkimi rešitvami bo zagotovljena sledljivost vpogledov in vnosov podatkov v informacijski sistem in s tem boljša zaupnost na vseh ravneh zdravstvenega sistema, skozi katere ženska prehaja.

Ključne koristi, ki jih bo nov sistem prinesel, so sledeče:

  • Ženskam bo zagotovil enako in bolj kakovostno informiranost in obravnavo v skladu s sodobnimi smernicami, večjo sledljivost postopkov obravnav, manj napačnih obravnav in nepotrebnih napotitev.
  • Izvajalcem bo omogočil boljše upravljanje procesov, racionalizacijo dela in izboljšanje organizacije dela.
  • Upravljavcu bo omogočil boljši nadzor in hitrejše ukrepanje ob odstopanjih.
  • Za državo vse to pomeni manj stroškov in več koristi od bolj urejenega in transparentnega sistema ter posledično manjšo obolevnost.

 

Več informacij najdete na spletni strani, kjer so tudi objavljena tudi pogosta vprašanja in odgovori nanje.

 


Nazaj na: Novice