Zgibanka ZORA

Novica,

Pilotna shema zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP) v DP ZORA


Z namenom standardizacije diagnostike na področju cervikalne patologije v Sloveniji smo v državnem programu ZORA pripravili pilotno shemo zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP), s katero smo želeli ugotoviti, kakšna je skladnost med patologi pri postavljanju histopatoloških diagnoz na tem področju. Shema je sestavljena iz dveh delov: ocenjevanja tkivnih preparatov prek spletne aplikacije in zaključne delavnice.

Članice strokovne skupine za histopatologijo DP ZORA (Snježana Frković Grazio, Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik in Vivijana Snoj) so pripravile 10 preparatov, ki smo jih digitalizirali in vključili v shemo v elektronski obliki na spletni strani Zore. Elektronsko ocenjevanje preparatov je potekalo med 15. 11. in 15. 12. 2017. K sodelovanju smo povabili vse patologe in specializante patologije, ki pregledujejo tkivne vzorce materničnega vratu v Sloveniji. Vseh deset preparatov je ocenilo 30 patologov in specializantov, kar je večina povabljenih. 

Zaključna delavnica bo v soboto, 27. 1. 2018 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Nanjo so povabljeni vsi patologi, ki so zaključili shemo v elektronski obliki. Na delavnici bomo pregledali preparate, komentirali morebitna razhajanja v diagnozah oz. diagnostičnih merilih, se pogovorili o diferencialnih diagnozah in uporabi morebitnih dodatnih metod (IHK ipd.) ter skupno zaključili diagnoze primerov. Pogovorili se bomo tudi o morebitnih novostih na področju cervikalne patologije.

Udeleženci elektronske sheme in delavnice bodo prejeli potrdilo o udeležbi v pilotni SZKP, personalizirano poročilo z rezultati in kreditne točke Zdravniške zbornice.

 

PRELIMINARNI PROGRAM


Nazaj na: Novice