Zgibanka ZORA

Novica,

Delavnica EU-TOPIA – Epidemiološko spremljanje


25. in 26. septembra 2017 je v okviru mednarodnega projekta EU-TOPIA (Obzorje 2020) v Budimpešti potekala delavnica »Epidemiološko spremljanje« za strokovnjake in odločevalce evropskih presejalnih programov za raka materničnega vratu, raka dojke in raka debelega črevesa in danke. Šlo je za prvo od štirih načrtovanih delavnic. Cilji delavnice so bili identifikacija ključnih ovir za udeležbo ciljne populacije v presejanju, prepoznava dobrih praks in razprava na temo kazalnikov za spremljanje in nadzor kakovosti dela izvajalcev in učinkovitosti presejalnih programov. 

Med 114 predstavniki iz 33 evropskih držav so bili tudi predstavniki vseh treh slovenskih organiziranih državnih presejalnih programov – ZORE (Urška Ivanuš), DORE (Maksimilijan Kadivec in Katja Jarm) in SVITA (Dominika Novak Mlakar in Tatjana Kofol). Delavnice je se udeležila tudi Blanka Mikl Mežnar iz Ministrstva za zdravje.

PROGRAM delavnice
Projekt EU-TOPIA
 


Nazaj na: Novice